Ako zabrániť hádkam o majetok

Máločo vie tak rozhádať rodiny ako o spory o dedičstvo. Predísť im možno napísaním závetu, kde presne určíte dedičské podiely a prípadne zohľadníte väčšie dary ako nehnuteľnosti, ktoré od vás dostali budúci dedičia.

, 11.04.2022 12:00
zmluva, závet, dedičské konanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Občiansky zákonník hovorí, že prednosť má dedenie zo závetu, pokiaľ testament neexistuje, nastupuje dedenie zo zákona. Presný vzor, ako má závet vyzerať, nie je právne určený. Občiansky zákonník upravuje len náležitosti závetu ovplyvňujúce jeho platnosť. Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov, alebo vo forme notárskej zápisnice. Nesmie chýbať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Na otázky o testamente odpovedá advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH - publikované 25. septembra 2020.

V závete je potrebné ustanoviť dedičov, prípadne určiť ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. V prípade, ak závetca podiely presne nestanoví, platí, že podiely všetkých dedičov sú rovnaké. Zákon neprikazuje, že podiely musí dáva poručiteľovi pomernú voľnosť, môže určiť podiely dedičov, ale nemusí. Môže v ňom rozdeliť celý majetok, alebo len jeho časť. Dodržať je však potrebné to, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

dôchodca senior Čítajte viac Máte dlhy? Pomôžu vám z nich bezplatné poradne

Najspoľahlivejším spôsobom úschovy závetu je jeho uloženie u notára. Závet možno zveriť ktorémukoľvek notárovi. Po prijatí závetu je notár povinný spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti k úschove listiny (miesto a čas prevzatia závetu, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá uschováva listinu, údaj, o akú listinu ide, a údaj o tom, že listina bola notárom prevzatá do úschovy. Listina obsahujúca závet musí byť notárovi predložená otvorená, nie je prípustné, aby bola predložená v zalepenej obálke. Notár závet preskúma a podrobným popisom zistených chýb a zaprotokolovaním výslovnej žiadosti o úschovu aj napriek upozorneniu sa notár zbaví prípadných nárokov zo zodpovednosti za škodu, ktoré by voči nemu mohli byť vznesené, ak bude závet v dôsledku zistených chýb neplatný alebo neúčinný.

V prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny závet, dochádza k dedeniu zo zákona. Ak síce zanechal závet, ale opomenul alebo vynechal neopomenuteľných dedičov, tiež nastáva dedenie zo zákona. Dedenie zo zákona nastane aj vtedy, ak predmetom závetu nie je rozdelenie celého majetku poručiteľa alebo ak ustanovený dedič bude v čase smrti poručiteľa nespôsobilým dediť, odmietne dedičstvo alebo zomrie skôr ako poručiteľ.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie #testament
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy