Ako sa rozdelí majetok v hodnote 60 000 eur, byt a chata

Poručiteľ zanechal manželku, dve deti a dve vnúčatá. Hodnota spoločného majetku manželov je 60 000 eur, byt a chata. Poručiteľ nezanechal závet.

, 21.04.2022 10:00
dedičstvo, závet, testament Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pozostalej manželke z bezpodielového vlastníctva patrí polovica spoločného majetku. Dedí sa druhá polovica majetku, teda hodnota dedičstva predstavuje 30 000 eur. Každý z pozostalých dedí tretinu majetku, nakoľko dedia manžel a dve deti. Vnuci nededia nič, dedili by len v prípade ak by ich rodič (potomok poručiteľa) nežil. Preto jedna časť dedičstva má hodnotu 10 000 eur. Manželka a obe deti teda z dedičstva dostanú financie v hodnote 10 000 eur.

Do dedičstva sa započítava aj byt patriaci do BSM manželov. V rámci vysporiadania BSM pri dedičskom konaní pripadne manželke polovica bytu. Druhá polovica sa delí medzi troch dedičov. Rovnako sa v dedičstve delí aj chata.

dôchodca, mobil Čítajte viac Pozor! Pozostalostná dávka nie je automatická. A ani navždy

V prípade, ak by manžel po sebe zanechal okrem manželky a dvoch detí aj dve deti z predchádzajúceho manželstva, tak by sa dedilo tak, že každý by zdedil pätinu majetku, pretože dedičstvo by sa delilo na päť častí – manželka a štyri deti. Tým by sa zmenila veľkosť dedičských podielov ostatných dedičov. Dedičia by dostali z dedičstva každý majetok v hodnote 6 000 eur. Takisto by sa prerozdelili aj podiely, ktoré by dedičom pripadli z bytu a chaty. Manželke by naďalej patrila polovica domu, ktorá by mu pripadla v rámci vysporiadania BSM, a druhá polovica sa by sa rozdelila medzi piatich dedičov – manželku a štyri deti.

Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

Pri výpočte sa postupuje podľa týchto princípov:

Treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva. V prípade úmrtia jedného z manželov sa predmetom dedičstva stáva len časť ich spoločného majetku.

Majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Keď jeden z manželov zomrie, musí sa na začiatku dedičského konania urobiť vysporiadanie BSM. Dediči sa dohodnú s pozostalým z manželov, čo patrí do dedičstva po poručiteľovi a čo pozostalému manželovi. Keď sa má za to, že obaja manželia sa rovnakým dielom pričinili o nadobudnutí majetku patriaceho do BSM, tak je vysporiadanie takéto: polovica sa stáva predmetom dedičstva, polovica zostáva pozostalému manželovi.

V prvej skupine sa o dedičstvo delia rovnakým dielom manžel poručiteľa a deti. Manžel môže zdediť v tejto skupine najviac jednu polovicu. V druhej skupine dedí manžel poručiteľa najmenej polovicu dedičstva. Ak teda okrem manžela neexistuje iný dedič v tejto skupine, manžel dedí celé dedičstvo. Ak existujú iní dedičia, manžel dedí polovicu dedičstva a zvyšok sa delí rovnakým dielom medzi zvyšných dedičov.

Pri výpočte čistej hodnoty dedičstva sa odpočítavajú aj náklady na pohreb.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy