Dedíte aj dlhy? Dajte si pozor na úroky

V dedičskom konaní sa rozdelí majetok zosnulého príbuzného. Kým však konanie prebehne, treba urobiť niekoľko krokov na jeho ochranu.

, 28.04.2022 10:00
senior, dedič, dedičstvo, finančné problémy, dlhy Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dedičstvo nepredstavujú len financie, nehnuteľnosti a iný hmotný či nehmotný majetok. Patria sem aj dlhy. Pokiaľ sa dedič rozhodne prijať dedičstvo, musí počítať s tým, že na neho prejdú napríklad aj úvery, ktoré poručiteľ mal. Ušetriť ale možno napríklad na úrokoch z omeškania. Stáva sa totiž, že dedičia zabudnú na to, že súčasťou dedičstva bude aj úver či hypotéka, a banku neinformujú o úmrtí príbuzného.

S bankou alebo inou inštitúciou, od ktorej mal zosnulý požičané peniaze, treba preto komunikovať nielen v súvislosti s bankovým účtom. V prípade, ak mal poručiteľ úver alebo hypotéku, banky príbuzným odporúčajú, aby čo najskôr banku informovali o úmrtí blízkeho a predložili úmrtný list. Banka na základe tejto informácie prestane posielať upomienky a ďalšiu korešpondenciu súvisiacu s úverom. Pri úveroch, kde bol zosnulý klient jediným dlžníkom, zastavuje banka úroky z omeškania na úvere.

Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

Neinformovanie banky o úmrtí klienta môže mať za následok omeškanie sa so splátkami a následné platenie upomienok. Do úvahy treba zobrať, že nie je možné splácať z účtu zosnulého klienta až do konca dedičského konania, keďže aj tento účet je predmetom dedičského konania. Pozostalí majú možnosť vkladať peniaze priamo na úverový účet.

V prípade, že uprednostňujú vyplatenie úveru, nemusia čakať na koniec dedičského konania. Pristúpiť k záväzku môžu ešte pred začatím dedičského konania podpísaním dohody o pristúpení k záväzku. Od tohto okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci vrátane všetkých zmien na úvere. Majú možnosť prispôsobiť podmienky splácania úveru svojej situácii a preklenúť obdobie dedičského konania bez následkov.

dedičstvo, závet, testament Čítajte viac Ako sa rozdelí majetok v hodnote 60 000 eur, byt a chata

Úmrtie zákazníka je potrebné nahlásiť aj telekomunikačnému operátorovi a preukázať sa úmrtným listom. V prípade, že bol zákazník vo viazanosti , v prípade úmrtia operátor nevymáha zmluvnú pokutu ani nevyžaduje vrátenie dotovaného zariadenia, rovnako je to aj v prípade zariadenia na splátky. Pozostalí, pokiaľ príjmu dedičstvo, majú povinnosť uhradiť prípadné dlhy pozostalého. Pozostalým je vystavená vyúčtovacia faktúra za služby do momentu odpojenia čísla, teda do chvíle oznámenia o úmrtí. Tá bude zaslaná na adresu zákazníka a je povinné ju uhradiť. V prípade neuhradenia vymáhanej pohľadávky môže operátor prihlásiť pohľadávku do dedičského konania.

zmluva, závet, dedičské konanie Čítajte viac Ako zabrániť hádkam o majetok

Povinnosti príbuzných po úmrtí blízkeho sa týkajú dokladov, financií a rôznych zmlúv. V prípade, že držiteľ osobných dokladov, ako je cestovný pas alebo vodičský preukaz, zomrel, je potrebné aby pozostalí odovzdali jeho doklady polícii. Čo sa týka občianskeho preukazu, ten, kto obstaráva pohreb občana, je povinný bezodkladne odovzdať občiansky preukaz zosnulého ktorémukoľvek úradu, ktorý občianske preukazy vydáva, ak nebol občiansky preukaz odovzdaný inou osobou. Občiansky preukaz možno odovzdať aj obci príslušnej podľa miesta posledného trvalého pobytu zomretého. Obec neodkladne zabezpečí jeho odovzdanie okresnému riaditeľstvu Policajného zboru.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy