Dedičské konanie: Majetok môže ochrániť aj súd

Matrika oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na prejednanie dedičstva. Súd začne konanie aj bez návrhu, len čo sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho. Zvyčajne ide o súd podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa.

, 02.05.2022 10:00
poradňa, muž, žena, dedenie Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Príslušný okresný súd pridelí spis notárovi, ktorý sa v tomto momente stáva notárom – súdnym komisárom. Spis dostáva súdom pridelené číslo konania.
  • Účastníkmi konania sú osoby, o ktorých sa predpokladá, že sú poručiteľovými dedičmi, štát alebo poručiteľov veriteľ.
  • Súd bez meškania zistí v evidencii závetov uložených u notára v úschove, ktorá je vedená v Notárskom centrálnom registri závetov, či je v nej evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov a u ktorého notára je dokument uložený.
  • V otázke závetu sa súdny komisár bude spoliehať nielen na odpoveď dedičov, ale vykoná aj lustráciu, vyšetrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov, v ktorom sú evidované všetky závety spísané vo forme notárskej zápisnice alebo uložené u notára v úschove. V prípade, ak poručiteľ za svojho života navštívil notára, aby u neho prejavil svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, notár prejav jeho vôle spísal do notárskej zápisnice, ktorú po jej podpísaní poručiteľom naskenoval a registroval v Notárskom centrálnom registri závetov.
dedičstvo, závet, testament Čítajte viac Ako sa rozdelí majetok v hodnote 60 000 eur, byt a chata
  • Súd ďalej zisťuje údaje potrebné pre zistenie dedičov a pre zistenie poručiteľovho majetku a jeho dlhov a či dedičia (tí dedičia, ktorým bol poručiteľ zákonným zástupcom) potrebujú ustanoviť opatrovníka.
  • Ak poručiteľ zanechal závet, zistí súd jeho stav a obsah; na dožiadanie súdu tak urobí aj notár, ktorý má závet v úschove.
  • Ak súd zistí stav a obsahu závetu, založí sa jeho originál, pokiaľ závet nie je spísaný vo forme notárskej zápisnice, do zbierky vyhlásených závetov vedenej na súde.
  • Notár komunikuje s dedičmi, volá ich na predbežné „vyšetrenie“, to znamená dedičia oboznamujú notára o aktívach a pasívach poručiteľa. Notár skúma a prešetruje aktíva a pasíva poručiteľa podľa dostupných možností. Komunikuje s úradmi, inštitúciami, organizáciami, so spoločnosťami a v prípade nutnosti aj so súdmi a s exekútormi. Po zhromaždení všetkých potrebných podkladov vytyčuje termín pojednávania dedičského konania.
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy