Pokračovanie článku: Povinnosti, ktoré vás čakajú po smrti blízkeho

Banka

  • Príbuzným pozostalého banky odporúčajú, aby čo najskôr banku informovali o úmrtí blízkeho a predložili úmrtný list. Po získaní takejto hodnovernej informácie o úmrtí klienta banka zablokuje bežný účet voči debetným transakciám, zastaví spoplatnenie účtu a zasielanie výpisov. Dedičia po ukončení dedičského konania predložia v banke právoplatné osvedčenie alebo uznesenie o dedičstve, na základe ktorého sa bežný účet, resp. iné produkty vysporiadajú na základe pokynov dedičov.
  • Banka na základe informácie o úmrtí prestane posielať upomienky a ďalšiu korešpondenciu súvisiacu s úverom. Pri úveroch, kde bol zosnulý klient jediným dlžníkom, zastavuje banka úroky z omeškania na úvere. Neinformovanie banky o úmrtí klienta, môže mať za následok omeškanie sa so splátkami a následné platenie upomienok. Takisto si treba uvedomiť, že úver nie je možné splácať z účtu zosnulého klienta, keďže aj tento účet je štandardne predmetom dedičského konania. Ak majú pozostalí záujem úver riadne a včas splácať, majú možnosť vkladať peniaze priamo na úverový účet. V prípade, že majú záujem celý úver vyplatiť, nie je potrebné, aby čakali na výsledok dedičského konania. Pristúpiť k záväzku môžu ešte pred začatím dedičského konania podpísaním dohody o pristúpení k záväzku. Od tohto okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci vrátane všetkých zmien na úvere. Majú možnosť prispôsobiť podmienky splácania úveru svojej situácii a preklenúť obdobie dedičského konania bez následkov.

Komerčná poisťovňa

  • Úmrtie poistníka je podľa poistnej zmluvy poistná udalosť. Pri úmrtí by teda mali pozostalí neodkladne nahlásiť poistnú udalosť – úmrtie – do poisťovne. Druh doložených dokladov závisí od toho, ako sú oprávnené osoby určené v danej poistnej zmluve. V prípade, že na poistnej zmluve nie sú určené oprávnené osoby, poisťovňa postupuje podľa Občianskeho zákonníka. Ak sú na poistnej zmluve určené oprávnené osoby vzťahom (manželka, deti, syn, dcéra), poisťovňa si žiada potvrdenie od notára, ktorý je poverený vo veci prejednania dedičstva po zomretom a nižšie uvedené doklady. Vo všeobecnosti sa k nahláseniu poistnej udalosti dokladá fotokópia listu o prehliadke mŕtveho, fotokópia úmrtného listu, fotokópia občianskeho preukazu všetkých oprávnených osôb, fotokópia rodného listu všetkých oprávnených osôb, číslo bankového účtu všetkých oprávnených osôb – správnosť čísla účtu je potrebné potvrdiť podpisom oprávnených osôb, prípadne zaslať fotokópiu dispozičnej kartičky k účtu, ktorá musí byť tiež potvrdená podpisom oprávnených osôb, potvrdenie o identifikácii príjemcu plnenia, a to formou žiadosti o poukázanie plnenia a kontakt na lekára zomretého (meno a adresa).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy