Výpis z registra trestov Ukrajinci nepotrebujú. Stačí čestné prehlásenie

Viacero utečencov z Ukrajiny, ktorí chcú na Slovensku pracovať, resp. si vybaviť živnosť majú problém. Potrebujú k tomu výpis z registra trestov. Ten však nemajú odkiaľ získať, keďže Ukrajina v súčasnosti nevydáva výpisy ani na konzuláte, ani na Ukrajine.

25.04.2022 08:00
kupele relax kupelna liecba doklady Foto:
debata (47)

„Rada by som sa zamestnala na Slovensku, mám ale problém. K tomu, aby ma prijali na Slovensku do zamestnania, potrebujem výpis z registra trestov. Ten ale nemám kde získať,“ hovorí Svetlana, ktorá je jednou z množstva ľudí, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine a radi by sa zamestnali alebo rozbehli podnikanie. Čo majú títo ľudia robiť?

„Vychádzajúc zo zaslanej nóty Veľvyslanectva Ukrajiny V Bratislave, že zavedením stanného práva na území Ukrajiny dňom 24. 2. 2022, boli pozastavené administratívne služby a vydávanie verejných listín a povolení vrátane vydávania dokladu o bezúhonnosti pre občanov Ukrajiny nachádzajúcich sa v zahraničí,“ píše sa v odpovedi rezortu vnútra, v ktorej sa ďalej píše:

"Na základe vyššie uvedeného najmä z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu – aplikácie ustanovenia § 46 ods. 4 v spojení s § 46 ods. 5 živnostenského zákona v rámci preukazovania bezúhonnosti zahraničnými osobami a cudzincami s bydliskom na Ukrajine v čase vojnového konfliktu vydávame nasledovné usmernenie:

Vzhľadom na obligatórne uvedené skutočnosti, že zahraničným osobám a cudzincom s bydliskom na Ukrajine v súčasnom období oprávnené orgány Ukrajiny výpis z registra trestov nevydávajú budú preukazovať bezúhonnosť nasledovne:

  • zahraničná osoba ako doklad o bezúhonnosti Ukrajiny predloží (pripojí) k ohláseniu živnosti „čestné prehlásenie“ (preukázanie podmienky bezúhonnosti podľa § 46 ods. 4 v spojení s § 46 ods. 5 živnostenského zákona), ktoré vykoná zahraničná osoba na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave.
  • na predložený doklad o bezúhonnosti vo forme čestného vyhlásenia legalizovaného na Veľvyslanectve sa uplatňuje výnimka spočívajúca upustením od vyššieho overenia."

Formát čestného vyhlásenia o bezúhonnosti vydaný Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike plne korešponduje s požiadavkami v rámci jednotného postupu aplikácie ustanovenia § 46 ods. 4 v spojení s § 46 ods. 5 živnostenského zákona v rámci preukazovania bezúhonnosti štátnymi príslušníkmi Ukrajiny v čase vojnového konfliktu.

Deklarovaný jednotný postup aplikácie § 46 ods. 4 živnostenského zákona v rámci preukazovania bezúhonnosti zahraničnými osobami a cudzincami s bydliskom na Ukrajine v čase vojnového konfliktu je platný do odvolania.

Zdroj: ministerstvo vnútra

47 debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #Ukrajinci #Ukrajina #register trestov #vojna na Ukrajine