Ste zdravotne znevýhodnený človek? Zlepšiť život pomáhajú rôzne výhody a zľavy

Ľudí s nejakým druhom zdravotného znevýhodnenia pribúda. Zdravotné obmedzenie so sebou vo väčšine prípadov prináša aj zníženie príjmu rodiny a zhoršenie ekonomickej situácie. Problém, aj keď len čiastočne, zmierňujú výhody a zľavy. Napríklad môžu získať výhodnejší úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, úľavu na daniach či nulové doplatky za lieky.

18.05.2022 08:00
príspevky, zdravotne ťažko postihnutí,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak si chce zdravotne znevýhodnený občan kúpiť byt či dom, môže požiadať Štátny fond rozvoja bývania o úver. Žiadateľom môže byť člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň rok. Žiadateľ ŤZP môže získať úver vo výške sto percent z obstarávacích nákladov na výstavbu alebo kúpu bytu s maximálnym limitom 120 000 eur na byt, s lehotou splatnosti maximálne 40 rokov a s 1 % úrokovou sadzbou.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa zas snaží, aby ľudia so zdravotným postihnutím boli zákonom oslobodení od platenia poplatkov za komunálny odpad. Mestá a obce síce väčšinou majú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravené zľavy pre občanov s hendikepom za daň z nehnuteľností, v prípade poplatkov za komunálny odpad im zľavu či odpustenie poplatku neumožňujú, prípadne o tom rozhodujú na základe individuálnych žiadostí. Niektoré ale s takouto možnosťou vôbec nepočítajú. „Nie každý občan so zdravotným postihnutím vie, že si má o zníženie či odpustenie poplatku požiadať, navyše, výsledok je neistý. Okrem toho, každé mesto a obec si určuje výšku poplatku, v konečnom dôsledku tak môžu byť rozdiely v postupoch aj v poplatkoch značne odlišné,“ uviedla Zuzana Stavrovská.

opatrovanie opatrovateľka Čítajte viac Dostávate príspevok na opatrovanie? Rezort práce sa vás chystá kontrolovať!

Úrad komisára riešil podnety v tejto veci od občanov napríklad z Bratislavy, Prešova, Banskej Štiavnice či Prievidze. Výška poplatkov za odpad sa tam, ako aj v ďalších mestách, pohybuje okolo 30 až 40 eur ročne. Pre osoby so zdravotným postihnutím je to často vysoká suma. Komisárka v podobných podnetoch žiada mesto alebo obec, aby mestské alebo obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh úpravy príslušného všeobecne záväzného nariadenia tak, aby poplatok za odpad buď znížilo, alebo ich od poplatku oslobodilo, väčšinou však k takejto úprave nedochádza. „Navrhujem, aby ľudia so zdravotným postihnutím boli oslobodení od platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; aby takáto úľava nebola ponechaná iba na úvahu poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev, ktorí môžu, ale nemusia byť sociálne naladení,“ dodala.

Potrebu zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť vo všetkých oblastiach života zakotvuje aj Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ku ktorému sa zaviazala aj slovenská vláda vo svojom programovom vyhlásení. Dôležitým bodom je implementácia nástrojov podpory a pomoci zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti občanov s hendikepom.

Zdravotne znevýhodneným ľuďom pomáhajú prekonávať bariéry rôzne výhody a zľavy. Ušetriť môžu na daniach, správnych poplatkoch, cestovnom a aj oslobodenie od koncesionárskych poplatkov. Vzťahujú sa na nich aj nulové doplatky za lieky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #ŤZP #hendikep #zdravotne znevýhodnení