Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Zdravotne znevýhodneným ľuďom pomáhajú prekonávať bariéry rôzne výhody a zľavy. Ušetriť môžu na daniach, správnych poplatkoch, cestovnom a aj oslobodenie od koncesionárskych poplatkov. Vzťahujú sa na nich aj nulové doplatky za lieky.

23.05.2022 08:00
invalid, postihnutý, invalidní, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Preukaz osoby s ŤZP

Žiadosť treba podať na oddelení posudkových činnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti. Prikladá sa k nej aj aktuálny "Lekársky nález“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu treba predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Ak posudkový lekár určí mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, žiadateľ splní podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

V prípade, ak v posudku lekár uvedie, že má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom. Po splnení podmienok je potrebné úradu predložiť občiansky preukaz alebo pas a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm.

žena, počítač Čítajte viac Sociálna poisťovňa: Odvody, odpracované roky... Údaje o sebe nájdete aj v mobile

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz prináša možnosti pre držiteľov preukazu uplatniť si zľavu na diaľničnú známku. Vydáva sa osobe ZŤP, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, osoby zaradené do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba. Taktiež k zákonu pribudla príloha č. 18, v ktorej sú uvedené zdravotné postihnutia na účely parkovacieho preukazu.

To znamená, že fyzická osoba s ŤZP nemusí byť odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a tým automaticky spĺňať nárok na vydanie parkovacieho preukazu, ale môže mať zdravotné postihnutie (ochorenie), ktoré sa nachádza v prílohe č. 18 a bude spĺňať podmienky nároku na vydanie parkovacieho preukazu.

Napr. pri poruche sluchu nie je osoba odkázaná na individuálnu prepravu autom, avšak má podľa uvedenej prílohy nárok na vydanie parkovacieho preukazu. Parkovací preukaz okrem zľavy na diaľničnú známku umožňuje vstup do pešej zóny a parkovanie v nej, oprávňuje držiteľa parkovať na vyhradených miestach na parkovanie pre zdravotne postihnutých. Nesmie však ohroziť premávku a musí rešpektovať pokyny riadenia dopravy policajtom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #ŤZP #hendikepovaný človek