Pokračovanie článku: Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Odkázanosť na pomoc druhých

  • Osobná asistencia: jej účelom je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Pri osobnej asistencii sa od občana s ŤZP očakáva vysoká miera angažovanosti, aktivity a schopnosti plánovania a preberania zodpovednosti vo všetkých fázach jej realizácie.

Pri určovaní potrebného rozsahu osobnej asistencie sa zohľadňujú činnosti vykonávané každodenne, týždenne, mesačne, sezónne a ročne. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008, ktoré si nemôže osoba s hendikepom vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualita a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie.

  • Opatrovateľská služba: je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008. Poskytujú ju obce.
  • Peňažný príspevok na opatrovanie: žiadosť o jeho priznanie sa podáva písomne na príslušnom úrade práce. Podáva ju ten, kto vykonáva opatrovanie. Podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Výplata príspevku na opatrovanie je možná len na základe právoplatného rozhodnutia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #ŤZP #hendikepovaný človek