Pokračovanie článku: Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Limity na lieky

Na poistenca, ktorý je k prvému dňu štvrťroka poistencom a ktorého celkový príjem nie je vyšší ako 180 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti, a ktorý je držiteľom preukazu osoby s hendikepom alebo preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom, sa vzťahuje limit spoluúčasti 0 eur a poistencovi vzniká nárok na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v lekárni, u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.

Poistenec teda už neuhrádza pri výdaji doplatok za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu. Tento doplatok uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti zdravotná poisťovňa. Priemerná mzda za rok 2020, od ktorej sa limit odvíja, je vo výške 1 133 eur, pričom 60 % z uvedenej sumy je 679,80 eura – čo je maximálna výška priznaného mesačného dôchodku, ktorá sa uplatní pri posudzovaní nároku poistenca na zaradenie do zoznamu poistencov k prvému dňu každého kalendárneho štvrťroka v roku 2022.

Poistenec, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka spĺňa zákonom stanovené kritériá, nárok na nulový limit spoluúčasti preukazuje v lekárni predložením preukazu poistenca, občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne.

V prípade, že štvrťročný príjem poistenca spĺňajúceho uvedené kritériá bude vyšší ako 180 % priemernej mzdy, bude sa na neho vzťahovať limit spoluúčasti vo výške 12 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #ŤZP #hendikepovaný človek