Pokračovanie článku: Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Oblasť súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov

V súdnych poplatkoch podľa zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je oslobodené súdne konanie vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, preukazu osoby s hendikepom, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím.

Oblasť správnych poplatkov

V správnych poplatkoch sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového a nemocenského zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodku, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci. Ďalšie oslobodenia sú uvedené priamo v jednotlivých položkách sadzobníka správnych poplatkov, ktorých ustanovenia vyplývajú z predpisov jednotlivých rezortov, napríklad v poznámke 1 k položke 65, podľa ktorej sa poplatok zníži o 50 %, najviac však o 100 eur pri zápise držiteľa motorového vozidla pre držiteľa preukazu osoby s hendikepom a preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Zo zákona č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice je pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udelená výnimka z používania elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient pri evidencii prijatých tržieb.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #ŤZP #hendikepovaný človek