Prenajímate si pozemok na poľnohospodárske účely?

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkoch umožňuje prenajímať si pôdu na dva účely- na poľnohospodársky a na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. Čím sa musíte riadiť, ak si prenajmete pôdu na poľnohospodársky účel?

30.05.2022 11:00
žena, farmárka, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, ak zákon o nájme pozemkov neustanovuje inak. Rovnako sa postupuje pri podnájme pozemku na poľnohospodár­ske účely.

Pozemok na poľnohospodárske účely podľa tohto zákona je taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je

  1. poľnohospodárskou pôdou
  2. evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, alebo
  3. iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely
traktor, farmár, pole, práca, úsmev Čítajte viac Predaj a prenájom pozemkov má prísne pravidlá

Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku sa rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky.

Video
Všetko o prenájme poľnohospodárskej pôdy s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 20. 8. 2021.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prenájom pôdy