Zdedili ste auto? Musíte ho na seba prepísať?

Ak je súčasťou dedičstva aj osobný automobil, ako nový vlastník máte povinnosť prepísať ho na seba. Ak ho predávate, môžete auto previesť rovno na nového vlastníka.

, 20.06.2022 10:00
auto, dovolenka, cestovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Aj v prípade dedenia platí, že od roku 2019 už nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole ani nemusíte predložiť papierovú žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Zmena držby pri dedení v pôvodnom okrese

1. V prípade ak je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce v pôvodnom okrese vozidlo zaevidovať na svoju osobu, je povinný na dopravnom inšpektoráte do 30 dní od nadobudnutia preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
  • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
  • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
  • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • pri zápise vozidla priamo na dediča je evidenčný úkon oslobodený od poplatku (spoplatnené je iba prípadné vydanie tabuliek s evidenčným číslom).

Možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je potrebné uhradiť poplatok vo výške 30 eur.

2. V prípade ak dedič na seba vozidlo prihlásiť nechce a predal vozidlo ďalšej osobe a ak kupujúci vozidla (nový držiteľ), nie je osobne prítomný na polícii, tak je dedič pri oznámení zmeny držby vozidla povinný okrem dokladov z bodu I.1

  • predložiť písomné plnomocenstvo (súhlas budúceho držiteľa) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (kúpno-predajná zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
  • uhradiť správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Všetko o prihlasovaní a prepise auta sa dozviete v relácii Ide o právo od Jany Alušíkovej z advokátskej kancelárie MPH.

Video
Ide o právo: Registrácia, prihlásenie, odhlásenie, prepis motorového vozidla.

Reláciu si môžete vypočuť aj ako podcast

Podcast si môžete vypočuť aj cez obľúbené aplikácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prepis auta