Absolventi, pozor. Zdravotné poistenie je povinné

Ukončenie stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia so sebou prináša viaceré povinnosti. Čo musí urobiť maturant a čo vysokoškolák?

22.06.2022 08:00
zdravotná poisťovňa, kartočka poistenca,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či sa študent rozhodne pokračovať na vysokej škole, alebo nie. „Za absolventov strednej školy platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak maturant pokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj naďalej poistencom štátu a nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni,“ hovorí manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Ak stredoškolák nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade platí za neho zdravotné poistenie štát. Ak tak neurobí a neodíde ani do zahraničia (kde bude zdravotne poistený), musí sa najneskôr do 8. októbra kalendárneho roku prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia a poistné si začne hradiť sám.

Ak sa maturant chystá študovať na vysokej škole v niektorej z krajín Európskej únie, na ktorej je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku, zostane naďalej ako študent poistený na Slovensku. Zdravotné poistenie bude za neho platiť štát. Potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch vrátane štátu štúdia bude čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia.

robotník, stavebník, živnostník, strecha, klampiar Čítajte viac Stovky eur každý mesiac na odvody? Toto za ne dostanete!

Povinnosti absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárov) sa rovnako odvíjajú od toho, či v štúdiu pokračujú, alebo nie. „Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na 2. stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium,“ upresňuje Peterová. Rovnako potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné predkladať každý rok, ak mladý človek študuje bez prerušenia na vysokej škole v Slovenskej republike. Túto informáciu oznamuje elektronicky zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Za absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa (napríklad Mgr., Ing.), ktorí v štúdiu pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Za poistenca štátu sa považuje študent denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov. Status študenta sa stráca v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Nie teda až po promócii, pri prevzatí diplomu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #absolventi #zdravotné poistenie