Po smrti partnera nedostanete celú jeho penziu, len percento z nej. Aké?

Smrť manžela či manželky je smutným a náročným obdobím. Pozostalí sa musia vysporiadať s odchodom milovaného človeka, často prichádzajú aj finančné problémy. Pomocou, aspoň na istý čas, môže byť pozostalostná penzia. Aj pre ňu však platia isté pravidlá, ktoré ak nie sú splnené, nárok na dávku nevzniká.

, 22.06.2022 06:00
dôchodca, senior, pozostalý, pozostalostná... Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

V prvom rade si treba uvedomiť, že pozostalostná dávka nie je automatická a treba o ňu požiadať. A to písomne po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. Ku koncu mája tento druh dôchodku dostávalo viac ako 287-tisíc vdov, 51-tisíc vdovcov a viac ako 20-tisíc sirôt.

muž, dôchodca, penzista, dedičstvo, dedenie Čítajte viac Diskriminácia pri vyplácaní pozostalostných penzií bude zrejme odstránená

Ak pozostalý splní podmienky a Sociálna poisťovňa mu vdovský či vdovecký dôchodok prizná, nepôjde o celú sumu penzie zomretého. „Pozostalostná penzia je vyplácaná v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti,“ uviedla Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne. Napríklad zosnulá manželka poberala dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % z tejto sumy, teda 251,60 eura mesačne. Túto sumu však dostane pozostalý iba v prípade, že sám nie je dôchodcom s priznanou penziou. Ak ale poberá dôchodok, dochádza k takzvanému súbehu. V tomto prípade má pozostalý manžel nárok na dva dôchodky, keďže je sám penzistom, a túto dávku dostáva v sume 500 eur, dostávať v plnej sume bude teda svoj dôchodok a ten nižší, teda vdovecký, bude dostávať v sume jednej polovice, dostane tak 125,80 eura.

tvár, senior, muž, choroba, smútok, prvá pomoc, Čítajte viac Pozostalostný dôchodok nie je navždy. Kedy vám ho vyplácať prestanú?

Ďalšou podmienkou, ktorú musíte splniť, aby ste pozostalostnú dávku dostali, je, že nárok na ňu má len manžel či manželka. „Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok má len manželka alebo manžel po zosnulom. Druh a družka takýto nárok nemajú, bez ohľadu na to, ako dlho spolu žijú, tak to určuje zákon o sociálnom poistení. Nemôže ho dostať ani rozvedený manžel či manželka. Pri nezaopatrených deťoch sirotách je to podobné. Nárok na sirotský dôchodok majú deti po zosnulých rodičoch alebo osvojiteľoch, nie však po pestúnoch,“ vysvetlila podmienky Dvoráková. Čiže druh alebo družka, aj keď spolu žili desiatky rokov, ale ani rozvedený manžel či manželka, na tento dôchodok nárok nemajú. Zákon totiž takúto možnosť nepripúšťa.

Vdova či vdovec majú nárok na výplatu pozostalostnej dávky počas jedného roka. „Treba rozlišovať zánik nároku na dávku a zánik na jej výplatu,“ upozorňuje Dvoráková. „Nárok na dávku zaniká buď uzatvorením manželstva, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova alebo vdovec úmyselným trestným činom spôsobili smrť zomretého. Čo sa týka zániku nároku na výplatu dôchodku, vdovský/vdovecký dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa spravidla jeden rok, dlhšie len po splnení ďalších podmienok,“ uviedla Dvoráková. „Po roku trvá nárok vtedy, ak je splnená niektorá z ďalších podmienok: vdova sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti alebo ak dovŕšila dôchodkový vek,“ vymenúva hovorkyňa.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostná penzia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy