Pokračovanie článku: Druhý pilier: Koľko peňazí dostanete, keď sporiteľ zomrel vo fáze sporenia? Tu sú príklady!

Výplata nasporenej sumy z 2. piliera

  • Ak si sporiteľ sporí v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nasporený majetok je jeho súkromným vlastníctvom. Tento majetok je účelovo viazaný a má byť použitý výlučne na vyplácanie dôchodku za zákonom stanovených podmienok. V prípade smrti sporiteľa v období sporenia však dôjde k jeho vyplateniu.
  • Sporiteľ má právo určiť si v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení osobu, resp. viaceré osoby, ktorým sa tento majetok vyplatí, ako aj pomer, v akom sa vyplatí. Takejto osobe sa hovorí oprávnená osoba. V prípade, že si sporiteľ určí oprávnenú osobu, táto má po smrti sporiteľa prednostné právo na vyplatenie nasporenej sumy. V takom prípade nie je nasporená suma predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.
  • Existujú dva dôvody, prečo by si sporiteľ určoval oprávnenú osobu. Buď určí ako oprávnené osoby svojich dedičov (manželku a deti) z dôvodu, že chce urýchliť výplatu nasporenej sumy a nechce, aby čakali na výplatu nasporenej sumy v rámci dedičského konania. Druhým dôvodom je, že má záujem, aby jeho nasporená suma bola vyplatená iným osobám, ako sú dedičia zo zákona, resp. nie všetkým zákonným dedičom.

© Autorské práva vyhradené

48 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #pozostalostná penzia