Pokračovanie článku: Druhý pilier: Koľko peňazí dostanete, keď sporiteľ zomrel vo fáze sporenia? Tu sú príklady!

Príklad č. 2:

Ivan bol sporiteľom od marca 2005. V čase keď zomrel, bol predčasným penzistom. Jeho dôchodok bol 400 eur. Mal manželku, ktorá poberala invalidný dôchodok v sume 300 eur, a tri deti. Jedno dieťa študuje na strednej, dvojčatá na vysokej škole.

  • Pán Ivan ešte nepoberal žiadny dôchodok z 2. piliera. V 2. pilieri mal nasporených 21 283 eur. Ako oprávnenú osobu na vyplatenie nasporenej sumy určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení jedného zo svojich rodičov.
  • Manželka Ivana má nárok na vdovský dôchodok zo Sociálnej poisťovne vo výške 60 % predčasného starobného dôchodku pána Ivana, teda 240 eur. Každé z detí, pretože sú nezaopatrené, má nárok na sirotský dôchodok vo výške 40 % kráteného predčasného starobného dôchodku pána Ivana, teda 160 eur.
  • Ak je úhrn súm všetkých pozostalostných dôchodkov vyšší ako dôchodok zomretého, čo je tento prípad, suma všetkých pozostalostných dôchodkov nesmie presiahnuť 100 % dôchodku zomretého, iba ak z dôvodu zaokrúhľovania. Preto sa tieto dôchodky pomerne znížia, a to tak, aby bol zachovaný pomer vdovského dôchodku a sirotského dôchodku vo vzťahu k dôchodku zomretého. Vdovský dôchodok bude po úprave vo výške 133,40 eura a každý sirotský dôchodok pre každé dieťa bude vo výške 88,90 eura (celkovo 400,10 eura).
  • Keďže však pani Ivana poberá zo Sociálnej poisťovne aj invalidný dôchodok, v tomto prípade platí pravidlo, že ak sú dôchodky v súbehu, ten nižší sa kráti na polovicu. Keďže nižší je v tomto prípade vdovský dôchodok (133,40 je menej ako 300 eur), tento vdovský dôchodok sa zníži na polovicu, teda na 66,70 eura a bude sa vyplácať v tejto sume. Vdovský dôchodok bude pani Ivana poberať doživotne, keďže spĺňa napr. podmienku, že vychovala tri deti.
  • Deti budú mať nárok na sirotský dôchodok pre každé dieťa vo výške 88,90 eura, a to kým budú nezaopatrené.
  • Pani Ivana ani deti nebudú mať právo na vyplatenie nasporenej sumy v 2. pilieri, tá bude vyplatená rodičovi zomretého, ktorého určil pán Ivan v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Zdroj: Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (ASDSS)

© Autorské práva vyhradené

48 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #pozostalostná penzia