Pokračovanie článku: Druhý pilier: Koľko peňazí dostanete, keď sporiteľ zomrel vo fáze sporenia? Tu sú príklady!

Príklad č. 3:

Margita bola sporiteľkou od júna 2006. V čase smrti bola starobnou dôchodkyňou, jej penzia bola v sume 380 eur. Mala manžela Daniela, tiež penzistu s dôchodkom 485 eur a dve deti – Ján má 25 rokov a Eva 32 rokov. Ján študuje na druhej vysokej škole a Eva pracuje.

  • Pani Margita ešte nepoberala žiadny dôchodok z 2. piliera. V 2. pilieri mala nasporených 7 821 eur. Ako oprávnenú osobu na vyplatenie nasporenej sumy určila v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení obe deti rovnakým dielom.
  • Manžel Daniel má nárok na vdovecký dôchodok zo Sociálnej poisťovne vo výške 60 % starobného dôchodku pani Margity (60 % z 380 eur), teda 228 eur. Keďže však pán Daniel je penzistom, aj v tomto prípade platí pravidlo, že ak sú dôchodky v súbehu, ten nižší sa kráti na polovicu. Keďže nižší je v tomto prípade vdovecký dôchodok, tento dôchodok sa zníži na polovicu – 114 eur a bude sa vyplácať v tejto sume. Vdovecký dôchodok bude poberať do konca života, keďže spĺňa podmienku, že dovŕšil dôchodkový vek.
  • Žiadne z detí nemá nárok na sirotský dôchodok, pretože ani jedno z detí nie je nezaopatrené. Za nezaopatrené dieťa sa totiž nepovažuje také dieťa, ktoré už vyštudovalo jednu vysokú školu.
  • Pán Daniel nebude mať právo na vyplatenie manželkinej nasporenej sumy v 2. pilieri. Právo na jej vyplatenie budú mať iba deti, a to rovnakým dielom.

Zdroj: Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (ASDSS)

© Autorské práva vyhradené

48 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #pozostalostná penzia