Predkupné právo neporušujte, môžete skončiť na súde

Aj keď spoluvlastník nehnuteľnosti má právo voľne nakladať so svojím podielom a kedykoľvek ho predať alebo darovať, isté obmedzenia strpieť musí. Pri prevode vlastníctva ho musí ponúknuť najprv ostatným spoluvlastníkom.

30.06.2022 12:00
dôchodca, predkupné právo, zmluva Foto:
Ilustračné foto.
debata

Občiansky zákonník hovorí, že ak je nehnuteľnosť zaťažená predkupným právom, voľnosť vlastníka alebo spoluvlastníka je obmedzená. Zákon totiž stanovuje, že spoluvlastník aj v prípade, ak má záujemcov o kúpu svojho podielu, musí najprv ponúknuť podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom. Vyhnúť sa tomu môže len v prípade, ak ide o prevod blízkej osobe podľa definície Občianskeho zákonníka. V prípade predaja veci v spoluvlastníctve tretej osobe je potrebné rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, čo znamená, že spoluvlastník, ktorý má záujem previesť svoj spoluvlastnícky podiel, musí najskôr osloviť ostatných spoluvlastníkov, oznámiť im cenu a ostatné podmienky, za akých chce previesť svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu. Až keď spoluvlastníci odmietnu ponuku na odkúpenie, môže spoluvlastnícky podiel previesť na tretiu osobu.

Spoluvlastnícke podiely možno previesť nielen na základe zmluvy o prevode vlastníctva, spoluvlastník má právo podiel darovať. Predkupné právo ale treba rešpektovať aj v tomto prípade.

Jana ALušíková, Ide o právo Čítajte viac Vlastníte dom spolu so súrodencami? Majú nárok na kúpu vášho podielu?

Porušiť predkupné právo sa ale nevypláca. Ak vlastník nerešpektuje zákonné predkupné právo a prevedie svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na inú ako blízku osobu, môže sa stať, že zmluva o prevode vlastníctva bude v tomto bode vyhlásená za relatívne neplatnú. Poškodení spoluvlastníci majú právo obrátiť na súd a dovolať sa tejto neplatnosti. Domáhať sa môžu aj toho, aby im nadobúdateľ podiel na nehnuteľnosti ponúkol na predaj, a to za tých istých podmienok, za akých nadobudol podiel na nehnuteľnosti on sám. Nový vlastník sa tak ocitá v nevýhodnej pozícii, zákon mu totiž ukladá povinnosť tak urobiť. Ak tak neurobí, môže poškodený spoluvlastník požiadať o súdne rozhodnutie, ktoré mu túto povinnosť nariadi.

Oslovený spoluvlastník si môže uplatniť nárok z predkupného práva na ponúkaný spoluvlastnícky podiel, ktorý mu pripadá pomerne podľa veľkosti jeho podielu. Ak sa napríklad predáva jeden spoluvlastnícky podiel k pozemku a oslovení sú štyria ďalší spoluvlastníci a každý z nich vlastní rovnako veľký podiel na danom pozemku, tak každý z nich má nárok odkúpiť jednu štvrtinu ponúkaného podielu.

Porušenie predkupného práva spočíva v tom, že spoluvlastník nepočká na uplynutie dvojmesačnej lehoty a prevedie spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na tretiu osobu, poruší tým predkupné právo oprávnenej osoby. Oprávnený sa môže domáhať na súde neplatnosti takejto zmluvy do lehoty troch rokov a v prípade, že preukáže svoj nárok, súd vyhlási prevod spoluvlastníckeho podielu za neplatný. Na tento právny úkon sa bude pozerať tak, ako keby nevznikol.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predkupné právo