Kto a kedy porušuje zákonné predkupné právo?

Ak spoluvlastník nepočká na uplynutie dvojmesačnej lehoty a prevedie spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na tretiu osobu, poruší tým predkupné právo oprávnenej osoby.

01.07.2022 10:00
odvody, dane, mzda, dotazník, podpis, účet,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Oprávnený sa môže domáhať na súde neplatnosti takejto zmluvy v trojročnej premlčacej lehote a v prípade, že preukáže svoj nárok, súd vyhlási prevod spoluvlastníckeho podielu za neplatný. Na tento právny úkon sa bude pozerať tak, ako keby nevznikol.
  • Domáhať sa nápravy možno aj žalobou na súde, a to toho, aby nadobúdateľ previedol predmetný podiel na nehnuteľnosti na oprávneného za totožných podmienok, za akých podiel kúpil.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dohoda #zmluva #predkupné právo #zmluvné strany