Zdedili ste spoluvlastnícky podiel? Kto má nárok na rodinný dom?

Musí oslovený spoluvlastník kúpiť ponúkaný spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti? Sestra chce zdedený podiel predať, brat odmieta kúpiť jej podiel. Čo môžu robiť?

08.07.2022 08:05
dôchodkyňa, žena Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Rodinný dom zdedili dvaja súrodenci, každý dostal pri vyporiadaní dedičstva polovicu domu. Sestra chce svoj podiel predať, ponúkala svoju časť domu bratovi, aby si ju odkúpil, on nechce. Môže sestra predať svoju časť niekomu inému alebo akým spôsobom môže vysporiadať spoluvlastníctvo? Musí brat podiel kúpiť?

Ideálny spôsob zaniknutia spoluvlastníctva je mimosúdna dohoda spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak k tejto dohode spoluvlastníkov nedôjde, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd svojím autoritatívnym rozhodnutím. Spôsoby tohto vyporiadania, ich poradie a zásady, ktorými sa súd pri vyporiadaní musí riadiť, sú uvedené v § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Súd ale nemôže bratovi nariadiť, aby podiel odkúpil.

pôda, pozemok Čítajte viac Otázky a odpovede o predkupnom práve + vzor výzvy a ponuky

Pri vyporiadaní súd prihliada na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Prvým spôsobom vyporiadania je reálne rozdelenie veci. Pri stavbách je reálne rozdelenie často komplikované, pretože reálne rozdelenie stavby je možné len vtedy, ak na základe stavebných úprav vykonaných podľa stavebných predpisov vzniknú samostatné veci. V zásade platí, že stavbu možno reálne rozdeliť len vertikálne. V tejto súvislosti však uvediem, že súdmi judikovaný smer výlučne vertikálneho delenia stavieb bol najnovšie prelomený aj možnosťou horizontálneho delenia. Má tým byť posilnená ochrana vlastníckeho práva a minimalizované prípady, keď je vlastník pozbavený svojho vlastníctva. Aj pri reálnom delení, či už horizontálnom, alebo vertikálnom, však musia byť splnené určité podmienky. Možnosť reálneho delenia sa posudzuje na základe znaleckého posudku. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. V tomto prípade môžu nastať situácie, že spoluvlastník nedisponuje potrebnými financiami na výplatu druhého spoluvlastníka, často môže byť komplikovaná aj možnosť získania úveru z banky pre vyšší vek spoluvlastníka. Posledným tretím a krajným spôsobom vyporiadania je súdne nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku, za predpokladu, že vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #predkupné právo