Sociálna poisťovňa chce sprístupniť svoje elektronické služby klientom aj cez mobilnú aplikáciu

Vytvorenie elektronickej zložky klienta a zavedenie nových elektronických služieb pre klientov je základným pilierom strategického cieľa poisťovne.

11.07.2022 09:23
debata

Sociálna poisťovňa plánuje digitalizovať služby pre poistencov vzťahujúce sa na rôzne životné situácie, a to nielen v oblasti nemocenského poistenia, ale aj dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia. Ambíciou poisťovne je sprístupniť svoje elektronické služby klientom prostredníctvom vlastného špecializovaného portálu elektronických služieb, ako aj mobilnej aplikácie. Uvádza sa to v strategických zámeroch činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2022 až 2027, ktoré poisťovňa predložila do pripomienkového konania.

deti, leto, melón Čítajte aj Pri uplatňovaní daňového bonusu na deti bude možné zohľadniť príjem oboch rodičov

Vytvorenie elektronickej zložky klienta a zavedenie nových elektronických služieb pre klientov je základným pilierom strategického cieľa poisťovne. „Elektronická zložka klienta bude integrovaný a prierezový systém slúžiaci na správu a spracovanie vstupných a výstupných dokumentov týkajúcich sa klienta a jeho väzby na sociálne poistenie," uviedla poisťovňa. Systém bude sprístupňovať klientovi informácie o stave o ňom spracovávaných údajov poisťovňou. Elektronické služby budú mať podľa poisťovne dopad na zníženie spotreby papiera a súvisiaceho spotrebného materiálu, resp. zníženie nákladov na doručovanie dokumentov klientom.

senior, opatrovateľka, opatrovateľ, starostlivosť Čítajte aj Chcete dostať od štátu 100 eur? Požiadajte o ne! Čas máte do konca augusta

Novozavedenou elektronickou službou poisťovne je Elektronická práceneschopnosť, ktorá zjednodušuje občanovi vysporiadať sa so životnou situáciou „som chorý“. Táto služba zabezpečuje nahradenie listinného potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti a žiadosti o nemocenské a náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti elektronickým vystavením dokumentu ošetrujúcim lekárom. „Elektronická výmena údajov medzi lekármi, zamestnávateľmi, poistencami a poisťovňou prinesie hlavne časové úspory pri vybavovaní a potvrdzovaní súčasných papierových potvrdení jednotlivých dielov tlačiva dočasnej pracovnej neschopnosti," tvrdí v materiáli poisťovňa.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #aplikácia #mobilná aplikácia