Pri delení pozemku vlastníka obmedzuje štát

Poľnohospodársku a lesnú pôdu nie je možné vždy rozdeliť. Zákaz drobenia býva často príčinou problémov pri vysporiadavaní spoluvlastníckych podielov alebo pri dedení.

, 15.07.2022 12:00
traktor, pole, pôda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Predaj alebo darovanie spoluvlastníckeho podielu k poľnohospodár­skeho pozemku môže zmariť takzvaný zákaz drobenia. V prípade, ak je pôda v spoluvlastníctve a spoluvlastnícke podiely sú menšie ako je prípustná výmera, tak je zo zákona rozdelenie pozemku na menšie časti zakázaný. Podmienky delenia pozemkov upravuje legislatíva a tá presne stanovuje, ktoré pozemky pri prevode vlastníctva nemožno deliť. Zákaz drobenia sa vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

Pri poľnohospodárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5 000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Róbert Dohál, Pravda o klíme Čítajte viac Pôda je v apokalyptickom stave. Prečo už dnes nevonia ako kedysi?

Výnimka zo zákazu drobenia sa podľa platnej legislatívy vzťahuje na prípady, ak: sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav, prípadne ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu. Výnimku možno využiť aj v prípade, keď sa odčleňuje časť pozemku od pozemku a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok. Urobiť tak možno aj vtedy, ak ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady. Výnimka sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce. Právne úkony v rozpore so zákazom drobenia sú neplatné v zmysle paragrafov Občianskeho zákonníka a z právneho hľadiska nemajú už od počiatku žiadne právne účinky.

Zabrániť v predaji vášho podielu vám môže nielen zákaz drobenia pôdy, pozor si treba dať aj na predkupné právo. Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, musí urobiť písomnú ponuku a doručiť ju ostatným spoluvlastníkom. Ak nie je dohodnutá iná doba, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak spoluvlastník nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká. Povinný nemusí ponuku urobiť, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe. Zmluva o prevode poľnohospodárskeho pozemku je klasická kúpna zmluva používaná pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti. V prípade zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku platí rovnaký režim ako pri každej zmluve. Zrušiť alebo odstúpiť od nej možno, ak je to v nej dohodnuté alebo ak tak stanoví zákon.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedenie #poľnohospodárska pôda
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy