Koľko zaplatíte za to, aby ste pôdu predali výhodne

Zmena pozemku z poľnohospodárskeho na stavebný nie je zadarmo. Počítať treba s presne určenými poplatkami.

19.07.2022 16:00
traktor, pole, pozemok Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Základnú sadzbu odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ustanovených v prílohe č. 1 k predmetnému nariadeniu. Základná sadzba odvodov je taxonomicky ustanovená v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády. V prílohe č. 2 nariadenia vlády je „Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území“; v tabuľke sú uvedené iba chránené kódy BPEJ v príslušnom katastrálnom území.

Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa vypočíta ako odvod za trvalé odňatie poľnohospodár­skej pôdy.

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený v prílohe č. 2 predmetného nariadenia.

Základná sadzba odvodu sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej je vybudované funkčné zariadenie na účely závlah.

Základná sadzba odvodu sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá priamo nadväzuje na zastavanú plochu v obci.

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v

a) Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,

b) Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,

c) Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.

Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárska pôda #stavebný pozemok