Potrebujete doklad o vydržaní pozemku? Kto vám ho vydá?

Konanie o potvrdení vydržania podľa novely Civilného mimosporového poriadku rieši súd, v ktorého obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Na ktorý súd treba ísť? Kto môže podať návrh? Kto je účastníkom konania?

02.08.2022 16:00
pôda, urbáre, hospodárstvo, spoločnépozemky,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Konanie o potvrdení vydržania

Konaním o potvrdení vydržania je konanie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo konanie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Na konanie o potvrdení vydržania je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť.

Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vydržanie pôdy