Návod: Žaloba na určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním

Ako napísať žalobu určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním a ako rozhodujú súdy?

, 22.07.2022 08:00
debata
Ide o právo: S advokátkou Janou Alušíkovou (advokátska kancelária MPH) o vydržaní - odvysielané 11. 6. 2021.

Okresnému súdu v Trenčíne

Žalobcovia:

  1. Katarína Zelená a
  2. Anton Zelený

adresa: Nábrežná 10, 12 45 Trenčín

Žalovaný: Peter Malý, Ružová 5 5, 940 02 Nové Zámky

o určenie vlastníckeho práva vydržaním

Dňa 30. apríla 2012 sme so žalovaným uzavreli kúpnu zmluvu, ktorou žalovaný ako predávajúci nám odpredal do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosti, a to parcelu č. 456/1 vo výmere 300 m2 v kat. úz. Nové Zámky, zapísanú v liste vlastníctva č. 123 na katastri Nové Zámky, za kúpnu cenu 15 000 eur. Kúpnu cenu sme žalovanému vyplatili v deň podpísania kúpnej zmluvy a odvtedy nehnuteľnosť pokojne a dobromyseľne ako svoju užívame. Doteraz sme investovali do nehnuteľnosti zhruba 5 000 eur.

Dôkaz:

Kúpna zmluva z 30. apríla 2012

Výsluch účastníkov

Doklady o investícii do nehnuteľnosti

V júni 2022 sme požiadali kataster v Nových Zámkoch o výpis z katastra a zistili sme, že žalovaný je tam stále vedený ako vlastník predmetných nehnuteľností. Žalovaný sa pri uzatváraní kúpnej zmluvy zaviazal, že všetky potrebné záležitosti spojené s registráciou kúpnej zmluvy na notárskom úrade zariadi vrátane zaplatenia príslušných poplatkov. Spoliehali sme sa na jeho serióznosť a po celú dobu sme boli v dobrej viere, že prevod sa uskutočnil a že sme bezpodielovými spoluvlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

Výpis z katastra nehnuteľností

Vzhľadom na to, že uplynutím desaťročnej pokojnej, nepretržitej a dobromyseľnej držby sme nadobudli k predmetnej nehnuteľnosti vlastnícke právo vydržaním, navrhujeme, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:

Súd určuje, že bezpodielovými spoluvlastníkmi parcely č. 456/1 vo výmere 300 m2, v kat. úz. Nové Zámky, zapísaných na liste vlastníctva č. 123 na katastri Nové Zámky, sú žalobcovia 1 a 2.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcom 1 a 2 trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V Trenčíne 19. júla 2022

podpisy žalobcov

debata chyba
Viac na túto tému: #vydržanie pôdy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy