Nedostalo sa vaše dieťa do škôlky? Dajte ho do detskej skupiny, na ktorú vám prispeje štát

Nedostalo sa vaše dieťa do jaslí či škôlky? Už od konca júna existuje nový koncept starostlivosti o dieťa – detské skupiny.

, 30.07.2022 08:00
jasle, škôlka, rodičovský, príspevok, deti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Rodičia môžu svoje dieťa umiestniť do detskej skupiny, kde sa o ich ratolesť postarajú v menšej skupine detí v domácom prostredí. Rezort práce tak prispieva k riešeniu deficitu voľných miest v jasliach, či materských školách, ale tiež k začleneniu matiek na trh práce. Podporuje zosúlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov a zároveň dáva možnosť privyrobiť si mamičkám napríklad na materskej dovolenke, ktoré budú poskytovať starostlivosť o deti v detskej skupine.

Umiestniť dieťa do jaslí alebo materskej školy môže byť problematické, ministerstvo preto zjednodušilo postup ako umiestniť dieťa do detskej skupiny, a tiež ako si detskú skupinu založiť. Postup je veľmi jednoduchý a aj rodič, aj osoba, ktorá si chce zriadiť detskú skupinu, potrebujú urobiť len pár krokov.

Osoba, ktorá chce začať prevádzkovať detskú skupinu nemusí byť odborne spôsobilá ani plniť kvalifikačné predpoklady, ale v záujme bezpečnosti detí musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonná. Stačí navštíviť vyšší územný celok, kde sa zapíšete do registra sociálnych služieb. Oprávnenie prevádzkovať detskú skupinu vzniká týmto zápisom.

Starostlivosť v detskej skupine potom poskytuje ako sústavnú činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na konkrétnom mieste. Osoba, ktorá prevádzkuje detskú skupinu nemôže zamestnávať zamestnancov a môže sa starať maximálne o 4 deti od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (do 5 rokov). Do počtu detí sa započítavajú aj vlastní potomkovia v tejto vekovej hranici.

Rodič, ktorý chce umiestniť dieťa do detskej skupiny si vyberie tú, ktorá mu vyhovuje. S prevádzkovateľom detskej skupiny uzavrite písomnú zmluvu, v ktorej sa dohodnú na podrobnostiach starostlivosti (časové rozpätie, v ktorom sa detská skupina postará o dieťa, suma za starostlivosť, ale aj detaily ako zabezpečenie stravovania dieťaťa, a podobne). S podpísanou zmluvou rodič navštívi príslušný úrad práce, kde požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa v detskej skupine. Ten sa poskytuje v sume najviac 160 eur mesačne. Z príspevku rodič následne uhradí starostlivosť o dieťa v detskej skupine.

Detské skupiny predstavujú alternatívnu starostlivosť o dieťa pre rodičov, ktorí preferujú menší kolektív a domáce prostredie.

Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #jasle #rodina #rodičia #škôlka #detská skupina