Materské? Koľko peňazí a ako dlho dostanete? Kedy na dávku nárok nemáte?

Tehotenská dávka, výška materského a podmienky, kedy môže materskú dávku čerpať otec. Novinkou je platené voľno pri narodení dieťaťa, ktoré pomôže otcom s vytvorením puta.

05.08.2022 10:00
otec, matka, dieťa, rodina, materská, materské,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Materské môže poberať matka dieťaťa alebo aj otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa a tiež osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. súdu).
  • Dávka sa nevypláca automaticky, treba o ňu požiadať. Nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pričom dávku môže poberať 34 týždňov od vzniku nároku. Toto obdobie môže byť aj kratšie (napr. ak sa matka rozhodne skôr nastúpiť do zamestnania, aj nárok na materské jej zanikne skôr), ale aj dlhšie (napr. v prípade osamelej ženy sa poskytuje 37 týždňov, alebo ak poistenka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará, môže materské poberať najdlhšie 43 týždňov).
  • Nevyhnutnou podmienkou na získanie dávky je, že matka (alebo iný poistenec) musí byť v čase tzv. nástupu na materské nemocensky poistená alebo jej musí k tomuto dňu plynúť ochranná lehota. Zároveň musí byť splnená podmienka trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom v prípade matky dieťaťa alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti u iného poistenca.
debata chyba
Viac na túto tému: #materská dávka #tehotenská dávka