Hádky so susedom: Vyrieši obec, polícia alebo súd?

Susedské vzťahy upravuje najmä Občiansky zákonník. Ten ukladá vlastníkovi veci povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

11.08.2022 10:00
susedia, sused, hádka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zákon ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť správať sa tak, aby neohrozoval susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami svojej stavby bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku. Takisto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

„Základné povinnosti upravuje Občiansky zákonník v paragrafe 127 a ide o základné všeobecné pravidlo. Hovorí, že vlastník je povinný zdržať sa všetkého, čím by obťažoval nad mieru primeranú pomerom iného alebo čím by vážne porušoval výkon práv inej osoby. Zákon v predmetnom ustanovení hovorí o ďalších eventualitách, ktoré môžu nastať. Jednoznačne teda stanovuje, že ak chcem urobiť nejakú úpravu na pozemku alebo stavbe, tak som ako vlastník povinný prijať dostatočné opatrenia na to, aby nedošlo k ohrozeniu susednej stavby, som povinný nad mieru primeranú pomerom zdržať sa šírenia hluku, obťažovať vlastníka nejakými vibráciami, tienením alebo svetlom. Rovnako tak je povinné zdržať sa toho, aby nad mieru primeranú pomerom nedochádzalo k emisiám, čiže zaťažovaniu susedov dymom, popolčekom, parami, pachmi alebo nejakými tekutými či tuhými odpadmi. Dôležité je povedať, že vlastníci sú oprávnení spomínané činnosti robiť, pretože to patrí k bežnému životu, ale sú povinní zdržať sa činností, ktoré by nad mieru primeranú pomerom porušovali práva ich susedov,“ vysvetľuje právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #susedské spory