S akým sporom sa môžete obrátiť na obec

Pokojný stav je bývanie v nehnuteľnosti, v ktorej je zabezpečené relatívne ticho a najmä nočný pokoj. Ak dochádza k ich narušeniu, možno sa domáhať ochrany od obce.

, 10.08.2022 08:00
susedia, susedský spor, hádka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Občiansky zákonník ochraňuje posledný pokojný stav, teda taký, ktorý nie je nikým rušený a ktorý nikoho neruší. Inak povedané, je to stav, ktorý nikto nevníma na svoju ujmu. Posledný pokojný stav je taký stav, ktorý existoval tesne pred zásahom do neho. K zásahu do pokojného stavu dôjde vtedy, ak nastane jeho zmena určitým protiprávnym konaním alebo určitou protiprávnou skutočnosťou, ktorú možno niekomu pripísať a kvôli ktorej je niekto vo svojom pokojnom stave rušený.

Váš pokojný stav je napríklad bývanie v byte, v ktorom je zabezpečené relatívne ticho a najmä nočný pokoj. Doteraz ste takéto bývanie mali. Sused nad vami ale prenajal byt piatim študentom. Od tohto momentu sa začali pravidelne organizovať večierky do neskorej noci, priemerne jeden večierok za týždeň. Určitá skutočnosť, od ktorej nastala zmena vášho pokojného stavu a ste ňou rušený, je práve organizovanie večierkov. Organizovanie večierkov porušujúce nočný pokoj je tiež protiprávnym konaním. Toto konanie je zároveň možné niekomu pripísať – študentom nájomníkom.

Zásah do pokojného stavu môže byť jednorazový, opakujúci sa alebo trvajúci. Aby vás pred ním ale mohla obec ochrániť vydaním predbežného rozhodnutia, musí ísť o zrejmý zásah.

žena, vankúše, hluk, krik, susedský spor Čítajte viac Susedské spory možno riešiť aj zriadením vecného bremena

O zrejmý zásah do pokojného stavu pôjde vtedy, ak tento bude na prvý pohľad evidentný bez toho, aby ho bolo nutné overovať ďalšími prostriedkami, najmä znaleckými posudkami. Na druhej strane však treba dodať, že v určitých prípadoch si jednoduchšie znalecké posudky alebo odborné vyjadrenia môže obec zaobstarať, pretože jej úlohou je riadne posúdiť daný prípad. Preverenie zásahu do pokojného stavu bude obec najčastejšie vykonávať miestnym zisťovaním.

V našom uvedenom príklade o zrejmý zásah – organizovaním večierkov ide. Je potrebné ho preukázať najmä svedeckými výpoveďami ďalších susedov alebo ich písomným čestným vyhlásením, nevyžaduje sa však žiadne náročné zisťovanie existencie tohto zásahu do pokojného stavu ani znalecké dokazovanie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #susedské spory
Flowers