Štát pomáha znevýhodneným ľuďom príspevkami: od pár eur až po stovky mesačne

Viac ako 150-tisíc peňažných príspevkov na kompenzáciu, z ktorých príspevok na osobnú asistenciu tvorí 12-tisíc, a takmer 64-tisíc príspevok na opatrovanie, vyplácajú zdravotne postihnutým ľuďom úrady práce každý mesiac.

24.10.2022 10:00
dôchodca, kyslík Foto:
Ilustračné foto.
debata

Slovenský právny systém nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím. Nazerá na zdravotné znevýhodnenie z iného pohľadu a používa vlastné posudzovacie kritériá na určenie toho, kto spĺňa právne podmienky na poskytnutie niektorej z dávok, zo služieb či z podpôr.

„Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ informovala Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa týchto kritérií má Slovensko takmer pol milióna ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí. Zdravotné postihnutie zahŕňa množstvo funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti v každej krajine na svete. Môže byť telesné, psychické a kombinované.

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia sa vyplácajú jednorazovo alebo opakovane. Najviac príspevkov poberajú ľudia na hygienu – takmer 79-tisíc, na prevádzku osobného auta vyše 64-tisíc, na diétne stravovanie takmer 48-tisíc.

Najdiskutovanejšími príspevkami sú príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie. Pri opatrovaní starostlivosť väčšinou poskytuje člen rodiny alebo profesionálna opatrovateľka, ktorú zabezpečuje mesto, kraj alebo súkromný poskytovateľ.

V rámci asistencie poskytujú pomoc asistenti, ktorých si zabezpečujú sami užívatelia. Ak je opatrovateľom rodinný príslušník, človek so zdravotným postihnutím sa môže spoľahnúť na istotu a nepretržitosť pomoci.

Opatrovanie nie je náročné na administratívu a opatrovatelia majú stabilný príjem. Užívateľ asistencie, naopak, zodpovedá za organizovanie služieb asistentom a má administratívne povinnosti voči štátu.

Pokiaľ ide o príspevok na opatrovanie, v tomto prípade sú jeho sumy odlišné. Závisia od toho, či je opatrovateľom aktívny človek, alebo penzista. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu osobu s hendikepom, príspevok dostáva 525,65 eura mesačne, ak je opatrovateľom penzista, dostane len polovicu z tejto sumy.

Zmeniť by to mala novela zákona. „Krátenie opatrovateľského príspevku dôchodcom či vdovám bude snáď čoskoro minulosťou,“ napísala vo svojom facebookovom statuse predkladateľka zákona Jana Žitňanská.

„Preto, aj keď je suma na pokrytie dorovnania príspevku na opatrovanie do plnej výšky vyššia – ide cca o 70 miliónov – som presvedčená, že ich musíme nájsť. A to je podstatou zmeny zákona, ktorú som dala do parlamentu,“ povedala Jana Žitňanská. Zmena by sa mala dotknúť viac ako 23-tisíc opatrovateľov seniorov.

Návrh tiež umožňuje zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovateľ zároveň poberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #znevýhodnení ľudia