Ste hendikepovaný človek s príspevkom na kompenzáciu? V decembri dostanete 100 eur navyše

Ste zdravotne znevýhodnený človek, ktorý dostáva opakovaný príspevok na kompenzáciu? V decembri dostanete sto eur navyše. Avšak má to jednu podmienku.

28.10.2022 08:00
Handikepovaný muž Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Štát vám túto jednorazovú pomoc vyplatí len v prípade, ak váš príjem nepresahuje jedno násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (suma životného minima je do konca júna budúceho roka 234,42 eura).

Vláda totiž schválila druhý balík inflačnej pomoci v hodnote 15,6 milióna eur. Ide o jednorazový príspevok 100 eur pre najzraniteľnejšie skupiny, ktoré doteraz žiadnu pomoc nedostali. „Viac ako 29 400 hendike­povaných ľudí, ktorí majú nízky príjem a poberajú opakovaný príspevok na kompenzáciu, nedostalo doteraz žiadnu formu pomoci. Doteraz sme vyplatili pomoc ľuďom, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok alebo majú príspevok na asistenciu. Sú však aj ľudia s hendikepom, ktorí majú iné príspevky, alebo nemajú nikoho, kto by poberal opatrovateľský príspevok alebo príspevok na osobnú asistenciu. Práve im vyplatíme jednorazové zvýšenie opakovaného príspevku o 100 eur,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.

Opakované príspevky na kompenzáciu

Peňažný príspevok na prepravu

Slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Vyplácaný je mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 119,61 eura.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 43,51 eura, II. skupina na 21,76 eura, III. skupina na 13,06 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 21,76 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 39,15 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 52,21 eura.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno ho poskytnúť, len ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.

Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

usmiaty seniori Čítajte aj Prichádza veľká dôchodková reforma. Čo prinesie od januára pre súčasných aj budúcich penzistov?

Jednorazové príspevky

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Hendikepovaná osoba je povinná dať si opraviť pomôcku, na ktorej opravu jej bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, ak pomôcku nemožno opraviť z dôvodov na strane fyzickej osoby, s ktorou osoba so zdravotným znevýhodnením uzatvorila zmluvu o vykonaní opravy alebo na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba pomôcky, oprava pomôcky, úprava pomôcky, výroba osobného motorového vozidla alebo úprava osobného auta.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Príspevok je najviac 11 617,88 eura. Osoba s ŤZP je povinná kúpiť si zdvíhacie zariadenie, na ktorého kúpu jej bol poskytnutý peňažný príspevok do troch mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak zdvíhacie zariadenie nemožno kúpiť z dôvodov na strane osôb, ktorých predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia zdvíhacieho zariadenia a inštalácia a vykonávanie stavebných úprav, ak sú potrebné na inštaláciu a prevádzku zdvíhacieho zariadenia.

Na kúpu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Zdravotne znevýhodnená osoba je povinná kúpiť auto do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr do 12 mesiacov, ak auto nemožno kúpiť alebo upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel. Za kúpu auta sa považuje uhradenie celkovej ceny a nadobudnutie vlastníctva k autu.

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna sociálna služba alebo bude navštevovať školu a bude spĺňať podmienku využívania auta, je povinná vrátiť pomernú časť príspevku, ak do 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní sa nezamestná alebo sa jej neposkytuje sociálna služba alebo nenavštevuje školu a nespĺňa podmienku využívania auta.

Táto podmienka platí aj keď mu auto ukradnú alebo s ním havaruje. Príspevok musí vrátiť aj v prípade, ak auto nevyužíva na individuálnu prepravu.

Na úpravu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom a ktoré nie je staršie ako päť rokov.

Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura. Príspevok možno poskytnúť aj na auto, na ktoré nebol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu.

Osoba je povinná dať si upraviť osobné auto, na ktoré jej bol poskytnutý príspevok na úpravu do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto príspevku, najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jeho poskytnutia, ak auto nemožno upraviť pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je úprava osobných motorových vozidiel.

Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného auta neplní účel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti príspevok na úpravu auta alebo jeho pomernú časť.

Na úpravu bytu, domu a garáže

Možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas siedmich rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, úprava prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu. Za úpravu domu sa považuje aj úprava vstupu do rodinného domu a úprava prístupu.

Za úpravu garáže sa považuje aj úprava vstupu a prístupu do garáže. Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, ktoré osoba s ŤZP nie je v dôsledku hendikepu schopná prekonať a v dôsledku ktorých nie je schopná sa premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu rovnakým spôsobom ako fyzická osoba bez zdravotného postihnutia, rovnakého veku a pohlavia a za rovnakých podmienok.

Úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže treba vykonať do deväť mesiacov od poskytnutia príspevku na úpravu bytu či domu alebo príspevku na úpravu garáže najneskôr do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia tohto príspevku.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #hendikepovaný človek #príspevok na kompenzáciu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy