Pokračovanie článku: Nové urbáre sa musia registrovať a hlásiť zmeny v údajoch. Kedy tak musia urobiť?

Potrebujete výpis z registra pozemkových spoločenstiev?

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu.

 • pozemkové spoločenstvá registrujú podľa zákona o pozemkových spoločenstvách okresné úrady, pozemkový a lesný odbor na základe príslušnosti. Príslušným je ten okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností pozemkového spoločenstva
 • verejný charakter registra pozemkových spoločenstiev oprávňuje každého, aby požiadal príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem
 • pozemkové spoločenstvá registrujú podľa zákona o pozemkových spoločenstvách okresné úrady, pozemkový a lesný odbor na základe príslušnosti. Príslušným je ten okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti, alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností pozemkového spoločenstva
 • pozemkové spoločenstvo sa v registri vyhľadáva podľa názvu uvedeného v názve súboru
 • za vyhotovenie a vydanie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev sa vyberá správny poplatok kolkovou známkou ( resp. známkami ) v hodnote 5 eur

Výpisy z registra na internete

 • výpis z registra pozemkových spoločenstiev získaný z internetu nie je použiteľný na právne úkony. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor
 • výpis na internete je úplným výpisom. Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločenstve nachádzajúce sa v databáze registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Výpis na internete obsahuje len údaje, ktoré sú vedené v registri ku dňu vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na internetovej stránke
muž, košeľa, založené ruky Čítajte viac Urbáre: Predaj a prenájom pozemkov

Ako požiadať o výpis z registra?

Vzor žiadosti od pozemkového spoločenstva

 • Názov pozemkového spoločenstva, meno, priezvisko a adresa štatutárneho
 • Adresát (príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor)
 • Vec: Žiadosť o vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev
 • Ako zástupca pozemkového spoločenstva s názvom.....žiadam o vyhotovenie aktuálneho/úplného výpisu z registra pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie váš úrad v zmysle zákona č.97/2103 o pozemkových spoločenstvách
 • Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu
 • Príloha: poplatok v hodnote 5 eur

Vzor žiadosti od inej osoby

 • Meno, priezvisko a adresa žiadateľa
 • Adresát (príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor)
 • Vec: Žiadosť o vyhotovenie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev
 • Dolu podpísaný....­.žiadam o vyhotovenie aktuálneho/úplného výpisu z registra pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie váš úrad v zmysle zákona č.97/2103 o pozemkových spoločenstvách
 • podpis žiadateľa
 • podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Zdroj: ministerstvo vnútra

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá #urbáre