Rezort práce už ľuďom posiela 100 eurovú pomoc. Kto ju dostane automaticky ešte v novembri, kto v decembri a kto o ňu musí žiadať?

Úrady práce tento mesiac začali vyplácať 2. balík inflačnej pomoci vybraným skupinám obyvateľov. Najzraniteľnejším má pomôcť zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu.

23.11.2022 14:14
rodina, dôchodci, vecné bremeno Foto:
Ilustračné foto.
debata (12)

Druhý inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje podporu vo výške približne 15,6 milióna eur.

V novembri úrady práce pošlú jednorazovú inflačnú pomoc 100 eur automaticky:

  • deťom narodeným v období od 01.06.2022 do 31.10.2022
  • sirotám s náhradným výživným, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok
  • domácnostiam poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi.

V decembri dostanú jednorazovú inflačnú pomoc 100 eur automaticky:

  • osoby s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím), ak ich príjem nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

Najneskôr do 31. decembra musia o jednorazovú inflačnú pomoc 100 eur požiadať:

  • rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného v prípade, ak je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur
  • plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
  • plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu.

Žiadosť je možné podávať osobne, poštou alebo elektronicky na príslušnom úrade práce.

Žiadosti v elektronickej podobe aj s podrobnejšími informáciami nájdete na https://www.upsvr.gov.sk/…acnej-pomoci…

12 debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #peniaze #inflačná pomoc #ohrozené skupiny