Finančná správa upozorňuje, aby si daňovníci skontrolovali občianske preukazy, inak dane nezaplatia

Vzhľadom na blížiace sa prvé daňové povinnosti v tomto roku finančná správa dáva opätovne do pozornosti zmeny v prípade občianskych preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021.

23.01.2023 14:47
daňové, priznanie, dane, odvody, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis uložených na čipe z dôvodu bezpečnosti vypršala 31.12.2022. V prí­pade, ak si daňovník nevymenil občiansky preukaz (OP) za nový, je potrebné, aby si na starý OP nahral nový typ certifikátu.

V prípade OP vydaných do 20. júna 2021 sa zmeny týkajú len elektronického podpisovania, ostatné digitálne funkcie OP zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy, či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Tí, ktorí si OP z objektívnych príčin zatiaľ nevymenili a potrebujú využívať v súčasnosti podpisovanie elektronickým certifikátom v prípade plnenia daňových povinností (podanie daňového priznania k DPH, či k dani z motorových vozidiel), môžu aj po 1. januári 2023 realizovať vybrané úkony na základe vyhlášky. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o uznaných spôsoboch autorizácie cez alternatívu – zdokonalený elektronický podpis (ZDEP).

Certifikát pre uznaný spôsob autorizácie je možné si na OP nahrať aj z pohodlia domova, a to cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4. Všetky informácie sú dostupné na portáli Slovensko.sk, kde je zverejnená Používateľská príručka s postupom od strany 39.

Pozor na výnimky

Finančná správa umožňuje autorizovať ZDEP-om všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy v Katalógu elektronických formulárov po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny. Rovnakým spôsobom je možné autorizovať aj podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce a rovnako využívať služby poskytovania informácii o záruke na colný dlh (GDS). Výnimky z využívania uznaných spôsobov autorizácie sa týkajú elektronického podávania ručiteľského vyhlásenia pri ručení vo forme jednotlivej záruky, informačného systému kontrolných známok (ISKZ) a systému na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), kde bude akceptovaný iba KEP.

Spotrebné dane

Možnosť využiť uznaný spôsob autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí od 1. januára 2023 podávajú colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce.

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez PFS. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok (ISKZ) a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam (EMCS), nebude možnosť využiť ZDEP – tzn. bude akceptovaný iba KEP.

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #občiansky preukaz #elektronický občiansky preukaz