Potrebujete si vybaviť stavebné povolenie? Ako dlho bude trvať jeho vydanie...

žiadosť o stavebné povolenie musí stavebník podať na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je obec, a to v dostatočnom predstihu. Úrad je povinný rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí stavebného povolenia do 30, v komplikovaných prípadoch najneskôr do 60 dní od podania žiadosti. Pokiaľ ale úrad stavebníka vyzve, aby žiadosť ďalej doplnil, lehota sa môže ešte predĺžiť.

10.03.2023 08:00
Pracovníčka úradu s manželmi Foto:
Ilustračná foto.
debata (1)

Uvedomiť si ale treba, že do tejto lehoty nie je započítaná doba potrebná na vybavenie rôznych príloh a vyjadrení, ktoré je stavebník povinný priložiť k žiadosti, inak ho úrad vyzve na ich doloženie.

Informácie o tom, čo presne potrebujete k žiadosti priložiť, sa dajú zistiť rôznym spôsobom. Stavebný zákon sú povinní dodržiavať všetci rovnako, ale fungovanie úradov sa môže mierne odlišovať.

Osobná návšteva úradu zabezpečí, že budete presne vedieť, ako napísať alebo vyplniť žiadosť a čo všetko k nej priložiť.

Väčšina inštitúcií a úradov, od ktorých potrebujete vyjadrenie, má zo zákona lehotu 30 dní na vydanie stanoviska.

Niektoré sa vyjadria v priebehu niekoľkých dní, pri iných treba počítať s tým, že dostanete od nich stanovisko v posledný deň zákonnej lehoty alebo ich dokonca budete musieť po tomto termíne urgovať.

Stavebník si môže stavebné povolenie vybaviť sám. Pokiaľ je však časovo zaneprázdnený a má dostatok voľných financií, môže zadať obiehanie úradov a zháňanie potrebných dokumentov, ktorých výsledkom bude vydané stavebné povolenie, špecializovanej firme, tu však treba počítať s nie malým poplatkom – suma sa môže vyšplhať aj cez tisíc eur plus suma príslušných správnych poplatkov.

Po podaní žiadosti sa posiela všetkým účastníkom informácia o začatí stavebného konania a tí majú zo zákona sedem dní na vyjadrenie. Účastníkmi konania sú susedia, projektant, stavebný dozor a môžu to byť aj iné osoby alebo inštitúcie, ktoré stavba nejakým spôsobom ovplyvňuje.

návod, vysvetlenie, žena držiaca ceduľu Čítajte viac Návod, ako vyplniť daňové priznanie v prípade predaja bytu

Na konci stavebného konania dostanú účastníci informáciu o rozhodnutí a opäť majú pätnásť dní na vyjadrenie a odvolanie sa proti rozhodnutiu.

Lehotu možno skrátiť, ak vám všetci dajú vyjadrenie, že sa zriekajú odvolania. Ak sa nikto neodvolá, stavebné konanie sa skončí vydaním stavebného povolenia.

V prípade nezrovnalostí v žiadosti môže stavebný úrad vyzvať stavebníka, aby žiadosť doplnil. Stavebný úrad môže stavebné konanie zastaviť vo viacerých prípadoch, ale všetky musia byť v súlade so zákonom.

Úrad tak môže urobiť, ak žiadateľ nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie, nedoplnil žiadosť v určenej lehote alebo neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia.

Konanie sa zastaví ale aj vtedy, ak stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie späť alebo začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie