Dotácia na stravu od mája? Kto má nárok a kto nie? 6 najdôležitejších otázok a odpovedí

Od 1. mája sa opäť zaviedli tzv. obedy zadarmo. Aká je výška dotácie na stravu?

14.05.2023 06:00
deti, jedlo, škola, jedáleň, obed Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Aká je výška dotácie na stravu?

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume: 1,40 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, 2,10 eura ak navštevuje prvý stupeň základnej školy a 2,30 eura na deň, ak je na druhom stupni základnej školy.

2. Je možné poberať daňový bonus na dieťa, ak naň bude poskytovaná dotácia na stravu?

Novela zákona o dotáciách zmenila kategórie oprávnených detí, teda od 1. mája sa neprihliada na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že dieťaťu môže byť poskytovaná dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

3. Prečo moje dieťa, ktoré navštevuje 8-ročné gymnázium, pričom triedy prima až kvarta zodpovedajú 2. stupňu základnej školy, nemá nárok na dotáciu na stravu?

Oprávnenosť dieťaťa na poskytovanie dotácie na stravu je upravená zákonom o dotáciách, pričom je jednoznačne ustanovené, že dotáciu na stravu možno poskytnúť len dieťaťu, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu. V zmysle zákona o dotáciách teda nie je možné poskytnúť dotáciu na stravu žiakovi 8-ročného gymnázia, ktoré je zaradené medzi stredné školy, teda pre oprávnenosť dieťaťa na poskytnutie dotácie nie je rozhodujúci vek dieťaťa, ale druh navštevovanej ško­ly.

rodina, deti, manželia, zábava, hra Čítajte viac Aké príspevky môžu rodičia od štátu poberať? Kto má na ne nárok a v akej výške?

4. Je možné poskytnúť dotáciu aj na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník škôlky, aj keď 6 rokov dovŕši napr. 5. septembra 2023 alebo od septembra 2023 nenastúpi do školy, ale bude opakovane navštevovať posledný ročník škôlky?

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a sú zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie. To znamená, že oprávnené na poskytnutie dotácie sú aj 5-ročné deti, príp. aj mladšie v poslednom ročníku škôlky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie, ak rodič požiadal o jej poskytnutie, a to bez ohľadu na to, či nasledujúci rok nastúpia, resp. nenastúpia do prvej triedy základnej školy alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy.

5. Je poskytnutie dotácie na stravu podmienené hranicou príjmu domácnosti?

Podmienkou na poskytnutie dotácie na stravu pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, je len podanie žiadosti zo strany rodiča o poskytnutie dotácie, ktorú rodič predkladá zariadeniu školského stravovania. To znamená, že v prípade detí v základnej škole a v poslednom ročníku škôlky nemá vplyv príjem domácnosti. Príjem domácnosti na účely poskytnutia dotácie na stravu sa naďalej posudzuje v prípade domácností mladších detí v škôlke.

6. Ako rodič dieťaťa mám záujem o poskytnutie dotácie na stravu pre svoje dieťa, mám predložiť návratku úradu práce?

Nie, rodič požiada o dotáciu prostredníctvom školskej jedálne, ktorá ho v tejto veci osloví a určí spôsob a termín predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu. Podklady k poskytnutiu dotácie na stravu na úrad práce predkladá škola alebo zriaďovateľ školy na základe podkladov predložených zo strany rodičov detí.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #obedy zadarmo #dávky od štátu #dotácia na stravu