Pravidlá pri predpisovaní liekov sa menia. Kto ich po novom predpíše? Dostanú sa seniori k svojim liekom alebo budú čakať pred ambulanciami?

Pravidlá predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín pri prepustení pacienta z nemocnice sa zmenia. Vyplýva to z novely zákona o liekoch, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

14.07.2023 17:50
dôchodkyňa, lieky Foto:
Ilustračné foto.
debata (9)

Pri prepustení z nemocnice bude môcť lieky pacientovi predpísať aj nemocničný lekár bez špecializácie Rezort zdravotníctva tak reaguje na akútny nedostatok lekárov-špecialistov, ktorí by v súčasnosti mali pacientom predpisovať lieky po ich prepustení z nemocnice. Pravidlá predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín pri prepustení pacienta z nemocnice sa zmenia. Predpisujúcim lekárom bude môcť byť teda aj nemocničný lekár, ktorý zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Vyplýva to z novely zákona o liekoch, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Rezort zdravotníctva tak reaguje na akútny nedostatok lekárov-špecialistov, ktorí by v súčasnosti mali pacientom predpisovať lieky po ich prepustení z nemocnice.

Bez návštevy ambulancií

„Keďže novelou bola daná povinnosť pre lekára špecialistu predpisovať pacientovi všetky humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré pacientovi indikoval počas lekárskeho vyšetrenia, pacient ostáva v mnohých prípadoch v život ohrozujúcej situácii bez možnosti predpísania potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín," priznáva ministerstvo zdravotníctva. Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, čo je prípad väčšiny seniorov, ako aj chronicky chorých všetkých vekových skupín, táto zmena podľa rezortu priniesla pravidelné časté telefonáty alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií len za účelom predpisu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

Liek pri ohrození života

Novela zákona zavádza pojem nekomerčné klinické skúšanie, ktoré vykonáva univerzita, zdravotnícke zariadenie, napríklad nemocnica, verejná vedecká organizácia, pacientska organizácia, alebo individuálny výskumník. Novela tiež rozširuje možnosti vydania povolenia na terapeutické alebo diagnostické použitie humánneho lieku pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu. Ministerstvo zdravotníctva by malo povoľovať terapeutické alebo diagnostické použitie lieku v rámci liečebného programu. Rezort vydá povolenie na základe súhlasného stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý je kompetentným orgánom v oblasti klinického skúšania humánnych liekov. Táto zmena by mala podľa ministerstva priniesť lepší prístup pacientov k liečbe novými liekmi.

Novelou sa tiež spresňujú podmienky predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre lekára-špecialistu a všeobecného lekára. Lekár- špecialista aj všeobecný lekár má povinnosť predpísať pacientovi humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu po vykonanom lekárskom vyšetrení súvisiacom s indikovanou liečbou, ak to zdravotný stav pacienta vyžaduje. Zároveň sa upresňuje oprávnenie pre všeobecného lekára na predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré sú viazané na odbornosť lekára iba na základe odporúčania odborného lekára.

Očkovanie v lekárňach

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku umožní očkovanie v lekárňach. Lekárnik bude môcť očkovať výlučne dospelých ľudí a len proti chrípke. Očkovanie predtým musí písomne odporučiť predpisujúci lekár. Vyplýva to z novely zákona o liekoch, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlavnou výhodou tohto kroku je podľa ministerstva zdravotníctva okrem zvyšovania zaočkovanosti populácie a s tým súvisiaceho znižovania nákladov na zdravotnú starostlivosť aj rýchla a pohodlná dostupnosť najmä verejných lekární.

Očkovanie proti chrípke je podľa rezortu zdravotníctva pravdepodobnejšie v tej populácii, ktorá využila intervenciu v lekárni v porovnaní s tými, ktorí využili štandardnú zdravotnú starostlivosť. „Očkovanie pomáha znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť, tiež prispieva k zdravšiemu a ekonomicky produktívnejšiemu obyvateľstvu, zvyšuje nielen produktivitu práce, ale aj očakávanú dĺžku života v zdraví," upozorňuje ministerstvo. Očkovanie proti chrípke prostredníctvom farmaceutov môže podľa rezortu pomôcť zvýšiť zaočkovanosť populácie.

9 debata chyba