Nesúhlasíte s postupom policajta? Môžete si ho natočiť? Musí to strpieť alebo porušujete zákon a hrozí vám pokuta?

Je legálne nahrávať policajta pri výkone činnosti? Zákon to povoľuje. Policajt v službe je totiž verejný činiteľ a teda musí si uvedomiť, že službu vykonáva dobrovoľne a rešpektovať, že jeho práca je bude vystavená zvýšenému záujmu a kontrole okolia, respektíve verejnosti.

24.10.2023 06:00
policajti - dopravná kontorla Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

"Smieme tak robiť kedykoľvek alebo len v prípade ak policajt/verejný činiteľ porušuje zákon? Niekedy na zložitú otázku býva jednoduchá odpoveď. Tak je tomu i v tomto prípade a odpoveď znie: verejný činiteľ/policajt je povinný strpieť zaznamenávanie výkonu svojej služobnej činnosti na obrazovozvukový záznam, " uvádza sa na webovej stránke najpravo. "Policajti radi zakazujú ich filmovanie pri služobnom zákroku či výkone funkcie s odôvodnením, že na to treba ich povolenie, alebo tým, že od kameramana požadovali novinársky preukaz. Podľa Občianskeho zákonníka sa totiž smú obrazové záznamy osoby vyhotovovať len s jej súhlasom a bez súhlasu napr. na spravodajské účely. Policajti však zabúdajú, že v službe sú verejnými činiteľmi a ochrany Občianskeho zákonníka sa nemôžu naplno dovolávať, nakoľko verejnosť má právo dokumentovať ich konanie, skonštatoval podľa stránky najpravo Ústavný súd.

V relácii Ide o právo odpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie act MPH.advocates na otázky o právomociach metskej polície.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Zdroj: TV Pravda

Policajt, je pri výkone svojej služobnej činnosti v pozícií verejného činiteľa, práve z tohto dôvodu má zákonnú povinnosť strpieť zaznamenávanie realizácie svojich právomoci na obrazovo-zvukovom zázname. Jednoducho povedané, verejnosti prislúcha právo zdokumentovať činnosť príslušníkov Policajného zboru, ako aj príslušníkov obecnej polície.„Je otázkou verejného záujmu mať možnosť slobodne získavať informácie o postupoch, akým policajti vykonávajú na verejnosti svoje ústavou a zákonom dané právomoci. Príslušníci Policajného zboru, resp. obecnej polície, si musia uvedomiť skutočnosť, že budú vystavení skrutíniu verejnosti a budú musieť rešpektovať výkon práva na informácie zo strany verejnosti prinajmenšom v takej miere, v akej svoje právomoci vykonávajú pri styku s verejnosťou,“ analyzuje JUDr. Ján Azud z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS. Každý občan ma Ústavou garantované právo (v zmysle čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) si natočiť verejného činiteľa, teda aj policajta, pri výkone svojich zákonných kompetencií. Práve z tohto dôvodu, akúkoľvek výzvu policajta smerujúcu k prerušeniu natáčania, je potrebné vnímať ako nezákonnú.

„Občania si môžu zaznamenávať bežnú služobnú činnosť verejných činiteľov. Keď na vás nabudúce bude policajt bezdôvodne hrubý alebo budete svedkom priestupku policajtov, môžete si v kľude začať celý zákrok nahrávať napr. na mobilný telefón,“ píše web najpravo.sk

Zdroj: HARABÍN, Š. Právny postup do vrecka !!! (www.jnet.sk), RUŽAROVSKÝ, M., Oprávnenie policajta požadovať preukázanie totožnosti (www.najpravo.sk), PUŠKÁR, A., Je legálne natáčať policajta pri výkone služby na kameru? (www.najpravo.sk)

5 debata chyba
Viac na túto tému: #mobil #polícia #policajt #výkon služby #nahrávanie na mobil