Kedy štát vráti dôchodcom dane a v akej výške? + návod, ako o to požiadať

Ak chcete získať naspäť zaplatené dane, musíte mať podané daňové priznanie. Na jeho základe vám daňový úrad vráti preplatok na daniach.

23.11.2023 06:00
pomoc, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

V prípade, ak dôchodca požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, daňový úrad mu nevráti žiadne dane. Výhodnejšie je preto, ak podal daňové priznanie sám. V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku uvádzajú tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima.

Kto má nárok

Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania. Peniaze si môžete dať poslať poštou alebo prevodom na účet. Ak nevyplníte žiadosť o vrátenie preplatku, budete musieť poslať samostatnú žiadosť, inak vám ho daňový úrad nevráti. O vrátenie daní možno požiadať aj spätne.

Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. To znamená, že v roku 2023 si penzista môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2018 až 2022. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, teda aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Dôchodky vyplácané na Slovensku a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú však od dane z príjmov oslobodené. Medzi ne patrí napríklad starobný, predčasný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský alebo výsluhový dôchodok.

Daňové priznanie

Ak ste ako pracujúci penzista zarobili minulý rok maximálne 2 289,63 eura, nemusíte podať daňové priznanie za minulý rok. Ak vám však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre vás výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď vaše zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 289,63 eura. V daňovom priznaní vám totiž vznikne daňový preplatok a daňový úrad vám mu ho vráti. Ale iba v prípade, že je vyšší ako päť eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako päť eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Podať dodatočné daňové priznanie môžu penzisti aj v prípade, ak požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V tomto zúčtovaní si totiž nemožno uplatniť oslobodenie od platenia daní pri príjme do polovice nezdaniteľnej časti základu dane. K takémuto dodatočnému priznaniu treba priložiť ročné zúčtovanie.

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #Dôchodcovia #daňové priznanie #vrátenie daní