Vlastníte nehnuteľnosť? Na túto povinnosť už máte len niekoľko dní. Pozor si dajte na túto chybu, môže vás vyjsť tisícky eur

Do stredy 31. januára si treba splniť túto povinností voči štátu. Ak si ju nechávate na poslednú chvíľu, na staré odložené tlačivá zabudnite.

22.01.2024 06:00
manželia, mladý pár, hypotéka, úver, mladí ľudia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Daňovníci, ktorí sa stali v minulom roku vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, majú povinnosť podať do konca januára daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Avšak pozor, daňové priznanie je potrebné podať na novom tlačive platnom od 1. septembra 2023. Ak si nechávate podanie priznania na poslednú chvíľu, na staré odložené tlačivá zabudnite. Ako ppotvrdila hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová, podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024 na starom tlačive je právne neúčinné.

Veľa prípadov je v Bratislave

Nie je prekvapením, že najviac prípadov nesprávneho podania daňového priznania dani z nehnuteľnosti sa objavuje v Bratislave, kde sa aj najviac nehnuteľností predáva. Vyšší počet takýchto pochybení potvrdil aj Peter Bubla z magistrátu hlavného mesta. Nové daňové priznania platné na rok 2024 vydané Ministerstvom financií nájdu daňovníci pod číslom MF/013135/2023–726 a sú k dispozícii aj na stránke https://bratislava.sk/…ehnutelnosti. „Ak daňovník uvedie na priznaní telefónne číslo alebo mailovú adresu, pracovníčky oddelenia miestnych daní a poplatkov sa usilujú kontaktovať daňovníka a upozorniť ho, aby urobil nápravu a podal priznanie na platnom tlačive. Podanie na starom tlačive je nesprávne,“ dodáva P. Bubla.

Kedy s môže použiť staré tlačivo

Pochybenia daňovníkov priznáva aj Únia miest Slovenska. „Stáva sa, že daňovníci pri zmene tlačív k dani z nehnuteľností, a to najmä na prelome rokov, použijú staré tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností. Takéto prípady mestá posudzujú a riešia individuálne. Majú totiž aj prípady, keď daňovník podáva napr. dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľností za niektorý z minulých rokov. V takom prípade je použitie pôvodného tlačiva správne,“ vysvetľuje Piršelová.

Občasné nesprávne podanie evidujú aj ďalšie krajské mestá ako Banská Bystrica, Nitra či Žilina. „Daňovníci, ktorí prídu do Klientskeho centra so starým tlačivom, ho priamo na mieste prepíšu na „nové“ tlačivo. Tí, ktorých priznanie príde na spracovanie na Mestský úrad v Žiline na starom tlačive poštou, prípadne elektronicky, sú upozornení mailom, telefonicky alebo elektronicky, že je potrebné priznanie podať na platnom tlačive,“ dodáva Katarína Gazdíková z mestského úradu v Žiline.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodávajú tí, u ktorých nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastnia, majú v nájme či užívajú v období od 2.1.2023 do 1.1.2024. Takýmto daňovníkom automaticky príde rozhodnutie z mesta či obce na zaplatenie vyrubenej dane z nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností je považovaná za miestnu daň a upravuje ju zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “zákon o miestnych daniach”). Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred. Daň z nehnuteľností, zaplatená v roku 2024 je daň, ktorá sa vzťahuje na rok 2024. Pokuta za nepodanie je od 5 až do 3 000 eur,

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, a to v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Ak v priebehu roka 2023 došlo k žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 31. januára 2024.

debata chyba
Viac na túto tému: #Dán #daň z nehnuteľnosti #daňové priznanie