Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom stovky eur. Nové sumy majú už niektorí na účtoch

Rok 2024 priniesol so sebou zvyšovanie mnohých dávok. Medzi ne napríklad patrí aj ošetrovné. Vyššie dávky zo Sociálnej poisťovne dostanú aj poberatelia nemocenskej, materskej a tehotenskej.

16.02.2024 06:00
UP Ošetrovné Foto:
Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu.
debata

Vyplýva to z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenského poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne v období od 1. januára ošetrovné za 14 dní dosiahne najviac 660,30 eura, dlhodobé ošetrovné za 31-dňový mesiac najviac 1 462 eura

Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,15837500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414, 80 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 462 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

dôchodci, seniori, manželia, dôchodcovia Čítajte viac Lepšie penzie, vyššie dávky, príspevky viac ako 100 eur. Pozrite si prehľad 20 najdôležitejších zmien, ktoré tento rok prilepšujú ľuďom

Ošetrovné sa poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu. Ošetrovné vypláca Sociálna poisťovňa.

Kto môže byť ošetrovanou osobou?

Na účely získavania dávky môžete ošetrovať

  • chorého príbuzného v priamom rade (rodič – dieťa, starý rodič – vnúča, prastarý rodič – pravnúča),
  • choré dieťa, ktoré nie je vaším príbuzným v priamom rade (napríklad dieťa osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, prípadne vlastné alebo osvojené dieťa manžela/manželky)
  • chorého súrodenca
  • chorého manžela (manželku) alebo
  • chorého rodiča manžela (manželky).

Na vznik nároku na ošetrovné budete potrebovať potvrdenie príslušného lekára o tom, že zdravotný stav ošetrovanej osoby: nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby.

Krátkodobé ošetrovné sa v zákonom stanovených prípadoch (podmienky pozri nižšie) poskytuje aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenci