Od apríla platia novinky v stavebnom zákone. Dom už postavíte jednoduchšie. Ktoré úrady nemusíte obiehať a vybavíte povolenia naraz?

Výrazné urýchlenie a zjednodušenie povoľovania stavieb má umožniť novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda súčasného stavebného zákona. Po nedávnom podpise prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou už je zverejnená v Zbierke zákonov.

02.04.2024 06:00
UP kalkulačka, dom Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

Zmeny v stavebných pravidlách, pripravené Ministerstvom dopravy SR, budú účinné od 31. marca a 1. apríla tohto roka ako aj 1. apríla 2025. Zároveň sa účinnosť nového zákona o výstavbe posúva o rok, čiže na 1. apríla budúceho roka pre nepripravenosť povoľovacích procesov podľa novej legislatívy v tejto oblasti a hrozbu kolapsu stavebných konaní. S ním súvisiaci zákon o územnom plánovaní s úpravami bude účinný v pôvodne schválnom termíne 1. apríla 2024.

Tri hlavné zmeny

Aktuálna úprava stavebného zákona podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) prináša tri hlavné vylepšenia oproti doterajším pravidlám. Za jedno z nich považuje zavedenie fikcie súhlasu pri záväzných stanoviskách mesta a obce. Každý, kto podľa neho niekedy staval dom hlavne v Bratislave, mohol aj niekoľko rokov čakať na záväzné stanovisko. „Ktorýkoľvek stavebník požiada dnes magistrát hlavného mesta o vydanie záväzného stanoviska, v prípade, že do 60 dní nedostane takéto záväzné stanovisko, tak nastupuje fikcia súhlasu, To znamená, bude sa na to hľadieť v procese povoľovania stavby, ako keby dostal súhlas,“ povedal na sociálnej sieti vo videu ministerstva dopravy Jozef Ráž.

Jedno konanie

Druhé významné vylepšenie prijatej stavebnej legislatívy podľa ministra dopravy spočíva v tom, že v prípade, ak stavebník takéto záväzné stanovisko o súlade investície s územným plánom dostane, tak je možné okamžite zlúčiť územné a stavebné konanie do jedného konania. „Tretím vylepšením je zlúčenie troch stavebných povolení do jedného konania. Dnes povoľujeme príjazdovú cestu, kanalizačnú a vodovodnú prípojku v troch konaniach,“ uviedol rezortný šéf. Ako podotkol, povoľujú ich pritom tri úrady – obecný stavebný úrad, špecializovaný cestný úrad a okresný úrad cez odbor životného prostredia. „Po nadobudnutí účinnosti tejto stavebnej legislatívy bude v týchto troch konaniach konať jeden úrad, a síce ten, v ktorom sa nachádza hlavný objekt. Pre občana to znamená výrazné skrátenie celého procesu, lebo nebude čakať na právoplatnosti troch konaní, ale dostane stavebné povolenie vydané v jednom konaní,“ dodal Jozef Ráž.

Zákon o výstavbe

Podľa novely stavebného zákona sa má skrátiť príprava stavieb, najmä administratívne posudzovanie vo fáze povoľovania do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe. Cieľom je eliminovať riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe, v prechodnom období sa majú čo najviac využívať existujúce inštitúty stavebného práva, aby sa nenarušil priebeh konaní na stavebných úradoch. Ministerstvo dopravy tvrdí, že do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe je najefektívnejším riešením pre zefektívnenie povoľovacích procesov integrácia existujúcich správnych konaní do jedného. Novela rozširuje možnosti pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade záväzného stanoviska príslušného orgánu územného plánovania. Tým sa harmonizuje zákon o územnom plánovaní so stavebným zákonom a inštitút záväzných stanovísk bude možné začať používať aj pred nadobudnutím účinnosti zákona o výstavbe, čím sa môžu orgány územného plánovania pripraviť na jeho budúcu aplikáciu. Novela tiež umožňuje vykonať integrované povoľovanie súboru stavieb všeobecných a špeciálnych v spoločnom správnom konaní.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný zákon #stavebné povolenie #zákon o výstavbe