Umývate si auto vlastnoručne na dvore či parkovisku? Vyjsť vás to môže draho. Aká pokuta vám hrozí?

Vo svete je vo vyše dvesto krajinách registrovaných približne jeden a pol miliardy áut. Záťažou pre životné prostredie nie sú len neregulované emisie alebo výroba a opravy elektromobilov. Je to aj ich umývanie.

17.05.2024 06:00
auto, umývanie, umývanie auta Foto:
Ilustračné foto.
debata (25)

Každá obec má vo svojich Všeobecných záväzných nariadeniach (VZN) stanovené pravidlá, podľa ktorých možno vykonávať určité činnosti. Jedným z nich je aj umývanie auta na verejnom priestranstve. „V záujme zdravia, bezpečnosti obyvateľov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia na území mesta Svit sa zakazuje umývať a čistiť motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel,“ uvádza napríklad mesto vo svojich VZN.

Mestečko pod Tatrami sa riadi Všeobecnými záväznými nariadeniami Mesta Svit o udržiavaní čistoty. Toto VZN rieši iba verejné priestranstvá, o súkromných pozemkoch a vlastných dvoroch nie je žiadna úprava – je to skôr o zodpovednosti majiteľov, normálny človek si nebude umývať auto aktívnou penou, respektíve inou „chémiou“ na svojom dvore (aby si minimálne nepoškodil svoju zámkovú dlažbu a to už nehovorím o kontaminácii spodných vôd o čom možno ani nerozmýšľajú). O toho v meste majú dosť sietí Carwash, kde sa dá auto umyť za pár eur, ale aj tak sa nájdu takí, čo si umývajú autá doma.

Aká je budúcnosť áut? Elektromobily, alebo vzniknú bezemisné spaľovacie motory?
Video
Zdroj: TV Pravda

Umývanie auta vlastnoručne teda môže vyjsť v konečnom dôsledku oveľa drahšie. Nie je celkom jednoznačné koľko vyjde pokuta. Výška záleží od toho kde a ako sa auto umýva. Normálne to určite nie je na trávnatých plochách, porastoch alebo v prírode nakoľko sa pri umývaní používajú rôzne saponáty, a to je nezákonné, uviedol Ľuboš Korenko, dnes už výsluhový dôchodca.

Pokuty za umývanie si auta vo verejnom priestranstve by mal udeľovať okresný úrad alebo štátna ochrana prírody, keď je to priestupok podľa príslušného zákona. Ak ide o trestný čin, napríklad ochrana stromov a krok, tak v tomto prípade to už rieši štátna polícia a súd.

V meste na parkovisku by tento skutok mala riešiť mestská polícia, keďže ide o priestupok pre porušenie príslušného VZN mesta. Pokuty dávajú podľa sadzobníka a podľa toho, kto prípad rieši. Ak prípad rieši mestská polície na mieste, tak v blokovom konaní môže vyjsť pokuta maximálne do 60 eur. Ak však dotyčného predvolajú, tak v správnom konaní môže byť pokuta omnoho vyššia.

Policajtka v civile uviedla, že v Ružomberku tento zákaz moc ľudí neporušuje. „V meste máme dosť umývačiek a našťastie ich aj využívajú,“ dodala.

Priestupky proti verejnému poriadku

Ohrozenie alebo narušenie verejného poriadku porušením iných povinnosti všeobecne záväznými nariadeniami obcí je podľa sadzobníka pokút 30 eur.

Aj v iných krajinách platí zákaz

Vo svete je vo vyše dvesto krajinách registrovaných približne jeden a pol miliardy áut. Záťažou pre životné prostredie nie sú len neregulované emisie spaľovacích motorov alebo výroba a opravy elektromobilov. Je to aj ich umývanie: len v USA majitelia denne umyjú osem miliónov áut.

Najväčšou výzvou je ručné umývanie áut, pri ktorom sa minie veľké množstvo vody a v domácich podmienkach sa do spodných vôd navyše dostávajú rôzne znečisťujúce látky. Preto mnohé štáty sveta umývanie áut regulujú. Odborníci sa zhodujú na tom, že riešením znižujúcim spotrebu vody aj riziko pre životné prostredie sú profesionálne umývacie linky, ktoré musia spĺňať množstvo podmienok.

Vodu chráni zákon

Odhaduje sa, že celosvetovo sa na umývanie áut minie také množstvo vody, ktoré by pokrylo celoročnú potrebu 33 miliónov ľudí. To vychádza na niekoľko sto litrov vody na umytie. V Európskej únii je našťastie situácia odlišná: na umývanie registrovaných 250 miliónov áut dohliadajú európske aj národné pravidlá s cieľom zredukovať spotrebu vody a zároveň zabezpečiť, aby sa do kanalizácie a podzemných vôd nedostali znečisťujúce látky. Napríklad revidovaná smernica EÚ o vozidlách z roku 2019, ktorá sa preniesla do národných legislatív všetkých 27 štátov EÚ, definuje podmienky pre udržateľnú údržbu vozidiel.

Doprava / Diaľnica D1 / Čítajte viac Nárok na dialnice zadarmo bude mať každý motorista, ale len na vybraných úsekoch. Ktoré to sú?

Doma na dvore to nejde

Pravidlá pre umývanie áut sú dnes už pomerne prísne. Napríklad v Severnom Írsku a Škótsku platí, že na odvádzanie vody so zariadení na umývanie áut a farmárskych strojov je potrebné použiť udržateľné odvodňovacie systémy, ktoré spomaľujú odtok použitej vody tak, aby sa znečisťujúce látky stihli prirodzene rozložiť. Zároveň musí mať každé zariadenie odlučovač oleja s prevádzkou nastavenou tak, aby sa voda so saponátom nedostala do odlučovača, a tým neovplyvnila jeho účinnosť.

Celosvetovo sa na umývanie áut minie toľko vody, že by pokryla celoročnú potrebu 33 miliónov ľudí.

V Nemecku je už niekoľko desiatok rokov zakázané ručné umývanie áut na miestach bez odlučovača oleja. To znamená, že obyvatelia nemôžu pod hrozbou pokuty umývať svoje auto na dvore. Ide o úpravu, ktorá sa ukázala ako významný krok pri ochrane životného prostredia. Majitelia áut si už zvykli chodiť svoje autá umývať do ručných alebo automatických umývačiek pri čerpacích staniciach, ktoré sú technologicky vybavené na zachytávanie oleja, saponátov a ďalších škodlivých látok.

Minúť len zlomok čerstvej vody

Aj ručné umývanie áut na vyhradených miestach má však zásadný problém – spotrebu vody. Tá pri ručnom umývaní auta môže dosiahnuť aj niekoľko stoviek litrov. Aj v portálovej umývačke bez čističky odpadových vôd to však je bežne až 170 litrov vody na jedno umytie. Profesionálni prevádzkovatelia umývacích liniek však už majú na výber technológie na výrazné zníženie spotreby vody.

Napríklad nemecká sieť Mr. Wash v posledných rokoch znížila spotrebu zo 180 litrov približne na 100 litrov. Ďalšie zníženie už nie je možné bez recyklácie vody pri umývaní. „V našich čističkách nielen čistíme odpadovú vodu, ale tiež ju recyklujeme. Týmto spôsobom výrazne znižujeme spotrebu vody, pretože sa využíva opakovane. Priemerne sa počas jedného umývacieho cyklu minie len 14 až 30 litrov novej vody, zvyšná voda je vyčistená a znovu použitá,“ hovorí Robert Maléter, vedúci predaja nepalivového sortimentu čerpacích staníc Shell v Českej republike a na Slovensku.

ruky, peniaze, kalkulačka, počítanie Čítajte viac Ojazdené auto nemusí vyjsť lacno, čakajú vás tieto povinnosti. Pripravte si stovky eur za poplatky

Pomáhajú technológie

Niektoré európske štáty už majú v národnej legislatíve predpísaný minimálny podiel recyklácie vody v umývacích linkách. Napríklad v Belgicku sa musí recyklovať 70 percent odpadovej vody a Nemecko a Rakúsko vyžadujú od prevádzkovateľov 80-percentnú recykláciu. Shell vo svojich 39 umývacích linkách na Slovensku recykluje až 90 percent vody. Recyklovanú vodu možno použiť vo všetkých fázach umývacieho procesu okrem záverečného oplachovania, kde má nezastupiteľnú rolu čerstvá voda.

Vo vyspelých krajinách sveta sa v umývacom priemysle najčastejšie pri recyklácii vody používajú technológie ako koagulácia, membránová filtrácia a elektrochemické procesy, prípadne ich kombinácia. Čističky, ktoré sú súčasťou najmodernejších umývacích liniek, používajú technológiu flokulačnej sedimentácie a priamej filtrácie. Tou prvou sa šetrí energia a zväčšuje sa interval údržby.

Využívanie umývacích liniek rastie

Štatistiky umývania áut ukazujú, že majitelia ešte stále výrazne uprednostňujú ručné umývanie. Napríklad v Británii pripadá na umývacie linky len 16 percent všetkých umývacích cyklov. Naopak, najväčší podiel so 67 percentami má ručné umývanie. Z hľadiska spotreby nejde o dobrú správu, keďže pri ručnom umývaní sa nedá využívať recyklovaná voda, to znamená, že sa jej pri jednom cykle minie mnohonásobne viac ako v umývacej linke. Vzhľadom na väčší dôraz na ochranu životného prostredia aj sprísňujúce sa pravidlá bude využívanie profesionálnych umývacích liniek rásť. Zároveň to znamená, že od ich prevádzkovateľov sa bude očakávať intenzívnejšie používanie biorozložiteľných produktov na umývanie áut. Firmy, ktoré tak robia už dnes, budú mať jednoznačnú konkurenčnú výhodu.

© Autorské práva vyhradené

25 debata chyba
Viac na túto tému: #autá #pokuta #ekológia #umývanie auta