Máte hlučného suseda či iný susedský spor? A kto ho naozaj vyrieši - polícia, súd či obec?

Pri susedských sporoch sa ľudia najčastejšie sťažujú na obťažovanie hlukom či zápachom.

14.05.2024 06:00
manželia, spory, susedské spory Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Pri susedských sporoch sa ľudia najčastejšie sťažujú na obťažovanie zo strany susedov hlukom, zápachom, odpadom alebo napríklad tienením. Právny základ úpravy susedských sporov pritom možno nájsť v Občianskom zákonníku. „Podľa neho má každý právo na to, aby svoj majetok nerušene užíval,“ vysvetľuje Leo Teodor Vojčík, managing partner právnickej firmy Vojčík & Partners. Približuje, akými spôsobmi možno susedské spory riešiť a ako pri nich postupovať.

Pokus o zmier

V prípade vzniku susedského sporu prichádza podľa Lea Teodora Vojčíka najprv do úvahy pokus o neformálne riešenie, a to oslovením suseda a pokusom o zmier: „Ak napriek snahe k dohode nedôjde a zo strany suseda naďalej dochádza k zásahu do nerušeného, pokojného užívania majetku, možno sa domáhať ochrany a dosiahnutia zmieru v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.“ Tým, samozrejme, nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany aj na súde.

Ako riešiť susedské spory?
Video
Poradí Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 23. 7. 2021. / Zdroj: TV Pravda

„V prípade, že riešenie situácie zmierom nie je možné, nasledovať by malo zaslanie predžalobnej mimosúdnej výzvy,“ priblížil managing partner Vojčík & Partners. Na jej spísanie však odporúča osloviť advokáta, ktorý správne naformuluje znenie výzvy a požiada o nápravu. „Ak ani predžalobná výzva situáciu nevyrieši, je potrebné podať žalobu na príslušnom súde,“ dodal. V prípade, ak vec neznesie odklad, môže človek podať spolu so žalobou aj návrh na neodkladné opatrenie, prostredníctvom ktorého súd dočasne obmedzí suseda v jeho protiprávnom konaní.

„Po úspechu v konaní v prípade nerešpektovania rozhodnutia súdu zo strany žalovaného suseda, sa môže žalobca, v tomto prípade sused, do ktorého práv bolo neoprávnene zasiahnuté, domáhať výkonu priznaného práva prostredníctvom súdneho exekútora,“ dodal právnik.

Privolanie polície

Do úvahy prichádza v určitých situáciách privolanie polície. "Ak by však napríklad niekto spôsoboval nadmerný hluk počas dňa, tak v takomto prípade polícia nemá kompetenciu zasiahnuť. Urobiť to nemôže, lebo ide o právo vlastníka a jednorazovo sa len veľmi ťažko posudzuje, či ide, alebo nejde o štandardné okolnosti. Ak by však išlo o hluk spôsobovaný v nočných hodinách počas nočného pokoja, tak už polícia, samozrejme, môže zasiahnuť, udeliť sankciu a zabezpečiť nápravu, " hovorí Jana Alušíková z advokástkej kancelárie act.MPH.advocates.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #hluk #advokát #susedský spor