Od štátu môžete získať príspevok až 1 500 eur, pomôže v týchto prípadoch, žiadať treba na ministerstve práce

Začiatkom mája vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá takmer zdvojnásobila dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Z pôvodných 800 eur sa zvýšila na 1500 eur.

14.06.2024 06:00
Euro / Eurá / Bankovka / Peniaze / Foto:
Ilustračné foto.
debata

Voda, vietor, padajúci ľadovec, alebo dokonca katastrofa, havária či teroristický útok. Keď pri týchto nepredvídateľných situáciách dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vášho majetku, môžete Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o dotáciu.

Štát žiadateľovi môže poskytnúť v prípade krízovej životnej situácie alebo mimoriadnej nepriaznivej situácie v jednom rozpočtovom roku pomoc v podobe dotácie vo výške maximálne 1500 eur. Ak by ale bol vyhlásený núdzový stav, či mimoriadna situácia a váš majetok utrpel značné škody, dotáciu môže štát navýšiť až do výšky 3000 eur.

Koľko peňazí pôjde na 13. dôchodky?
Video
Zdroj: TV Pravda

Žiadosť o dotáciu v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie, teroristického útoku je potrebné predložiť do troch mesiacov odo dňa vyhlásenia núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže byť ktorákoľvek plnoletá fyzická osoba žijúca v domácnosti. Za jednu domácnosť môže žiadať o dotáciu iba jedna plnoletá fyzická osoba, s ktorou sa následne posudzujú všetky fyzické osoby žijúce s ňou domácnosti. Prioritné krízové životné situácie a mimoriadne nepriaznivé sociálne situácie bude zverejňovať ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na svojom webe.

debata chyba
Viac na túto tému: #počasie #príspevok #humanitárna pomoc