Čaká vás materská? Týchto 8 dôležitých vecí by ste mali vedieť + príklady výpočtu materskej

Na materskej dovolenke je od začiatku roka 2024 kontinuálne viac ako 29-tisíc poistencov Sociálnej poisťovne, pričom im mesačne vyplácala materskú dávku v priemere necelých 1000 eur.

05.07.2024 00:00 , aktualizované: 06:00
tehotenstvo, tehotná žena, menštruácia Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Kto má nárok na materské?

Nárok na materské vzniká osobe v prípade, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok má:

  • zamestnankyňa / zamestnanec
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (teda SZČO)
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • osoba v ochrannej lehote, ktorá trvá maximálne sedem dní alebo osem mesiacov v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva

Mali by ste vedieť:

Od 1.1.2024 je možné do obdobia 270 dní nemocenského poistenia započítať aj ukončené štúdium (stredné alebo vysokoškolské), ale iba ak spadá do obdobia dvoch rokov pred pôrodom. Ak sa napr. žena po skončení strednej alebo vysokej školy zamestná alebo prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie na akúkoľvek krátku dobu pred vznikom nároku na materské (šesť týždňov pred pôrodom), môže jej vzniknúť nárok na materské, nakoľko do 270 dní sa jej započíta obdobie ukončeného stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia.

2. Kedy žiadať o materské?

Ešte pred narodením dieťaťa môže žena požiadať Sociálnu poisťovňu o čerpanie dávky – tzv. materské. Nárok na túto dávku poistenkyniam vzniká v prípade matiek 6 týždňov, prípadne 8 týždňov pred očakávaným pôrodom. Materská končí spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku, v prípade osamelej matky je to 37 týždňov a pri dvoch a viac deťoch trvá najdlhšie 43 týždňov. Nárok na materské má matka aj v prípade, ak sa jej dieťatko narodilo mŕtve, čerpať môže materské po dobu 14 týždňov.

3. Ako si vypočítam výšku mojej materskej?

Výška materskej sa určuje z denného vymeriavacieho základu, respektíve pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ktorý je zvyčajne obdobný. Vzorec na výpočet denného vymeriavacieho základu je: vaša priemerná hrubá mesačná mzda za uplynulý rok x 12 mesiacov / 365 dní

Príklad 1:

1000 eur x 12 / 365 = 32,8767€ (denný vymeriavací základ)

Výška materskej na jeden deň je 75% z tejto sumy, čiže denné materské vypočítame:
32,8767 × 0,75 = 24,6575 € na deň Pri 30-dňovom mesiaci je to 739,72€ Pri 31-dňovom mesiaci je to 764,38€

Príklad 2:

1620 eur x 12 / 365 = 53,2602€ (denný vymeriavací základ)

Výška materskej na deň: 53,2602 × 0,75 = 39,9452€ Pri 30-dňovom mesiaci je to 1198,36€ Pri 31-dňovom mesiaci je to 1238,30€

TIP: Ak potrebujete iba približný rýchly výpočet, odporúčame vypočítať si 75% z vašej hrubej mesačnej mzdy. Pri priemernej hrubej mzde 1000€ by bola materská približne 750€.

Materská sa vypláca mesiac pozadu a presnú výšku sa poistenci dozvedia v rozhodnutí o jeho pridelení, ktoré zasiela Sociálna poisťovňa.

4. Koľko môžem maximálne dostať?

Každým rokom výška maximálnej materskej dávky stúpa a od 1. januára je pre rok 2024 určené maximálne denné materské vo výške 64,306875€. Poistencom s maximálnou materskou to následne pri 30-dňovom mesiaci vychádza na 1929,30– eur mesačne a v prípade 31-dňového mesiaca narastá materská na sumu 1993,60– eur mesačne. Budúce mamičky, ktoré sú aktuálne v očakávaní, si v prípade maximálnej materskej môžu od januára 2025 polepšiť o takmer dvesto eur, jej výška bude v prípade 31-dňového mesiaca 2186,20€. Na maximálnu materskú však musí budúca mamička alebo otecko spĺňať pomerne vysoký vymeriavací základ – ich priemerná hrubá mesačná mzda musí byť viac ako 2860€.

5. Kedy žiadať o materské?

Ešte pred narodením dieťaťa môže žena požiadať Sociálnu poisťovňu o čerpanie dávky – tzv. materské. Nárok na túto dávku poistenkyniam vzniká v prípade matiek 6 týždňov, prípadne 8 týždňov pred očakávaným pôrodom. Materská končí spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku, v prípade osamelej matky je to 37 týždňov a pri dvoch a viac deťoch trvá najdlhšie 43 týždňov. Nárok na materské má matka aj v prípade, ak sa jej dieťatko narodilo mŕtve, čerpať môže materské po dobu 14 týždňov.

IDE O PRÁVO - Rodičovské a materské dávky
Video
V relácii Ide o právo odpovedá Eva Pintérová z advokátskej kancelárie act MPH. advocates.

6. Kedy môže žiadať o materské otec?

Iný poistenec ako matka, teda otec, si môže uplatniť nárok nasledovne: pri narodení dieťaťa môže otec požiadať o otcovské, teda o poberanie dvojtýždňovej dávky za účelom pomoci pri starostlivosti o dieťa o materské, ak čerpal otcovské, ostáva mu 26 týždňov materskej dávky, ak nečerpal, dĺžka materskej ostáva 28 týždňov (v prípade osamelého otca 31 týždňov a v prípade dvoch a viac narodených detí 37 týždňov). Otec môže čerpať materské kedykoľvek do veku troch rokov dieťaťa.

7. Čo ak nevznikne nárok na materské?

Ak osobe nevznikne nárok na materské, lebo nebola nemocensky poistená, dávku jej od narodenia dieťaťa vypláca úrad práce – tzv. rodičovský príspevok. Znamená to, že matka v prípade, že nezíska dávku materské zo Sociálnej poisťovne, nezostáva bez príjmu.

8. Čo ak dôjde k úmrtiu dieťaťa?

Táto situácia je riešená dlhodobo tak, že ak sa narodí mŕtve dieťa, žena má nárok na materské po dobu 14 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak dieťa zomrie počas poberania materského, žena má nárok na materské ešte po dobu 2 týždňov od úmrtia dieťaťa, aj v tomto prípade najmenej však 14 týždňov od vzniku nároku na materské a najdlhšie do pôvodného dátumu, kedy malo materské skončiť. Rovnako je riešená táto situácia v Zákonníku práce, materská dovolenka trvá v tomto prípade rovnako ako poberanie dávky materské.

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovská dovolenka #materská #materská dávka