Nárok na dôchodok nie je viazaný na štátne občianstvo

Nárok na dôchodok nie je viazaný na štátne občianstvo, preto stratou štátneho občianstva nárok na dôchodok nezaniká. Uvádza sa to v stanovisku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vo štvrtok poskytlo agentúre SITA.

27.05.2010 17:49
dôchodca, dôchodok, oddych, les, prechádzka Foto:
Ilustračné foto
debata

Rozhodujúce je splnenie podmienok nároku na dôchodok (získanie potrebného obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutie dôchodkového veku), pričom poistencom patria pri výkone sociálneho poistenia práva v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.

V prípade zmeny trvalého pobytu sa dôchodok poukazuje do cudziny. Starobné dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa po 31. decembri 2003 považujú za dôchodky podľa zákona o sociálnom poistení. Občania poberajúci dôchodok zo sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky desať alebo dvadsať rokov preto zmenou štátneho občianstva nárok na tento dôchodok nestratia.

Ministerstvo upozornilo, že podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie občanom Európskej únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Podľa článku 18 uvedenej zmluvy akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná. Strata občianstva Slovenskej republiky v dôsledku získania občianstva Maďarskej republiky je vzhľadom na článok 18 a 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie právne irelevantnou skutočnosťou aj pre poskytovanie sociálnych dávok, napísalo ministerstvo.

Nárok na dávky nie je postavený na občianstve, ale na trvalom, resp. prechodnom pobyte na území SR. MPSVR SR taktiež zdôrazňuje, že v oblasti zamestnanosti stratou štátneho občianstva SR, resp. novelou zákona o štátnom občianstve SR, nebudú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti.

Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj cudzinec, ktorý je účastníkom právnych vzťahov vznikajúcich podľa tohto zákona, ak mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt pre zamestnanie alebo ak ide o žiadateľa o azyl. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny tiež nie je podmienené štátnym občianstvom, ale trvalým pobytom na území SR.

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy