Dôchodcovia s nízkou penziu môžu získať dávky od štátu

Nie každý dokáže počas pracovnej kariéry zarobiť dostatok peňazí, aby mal slušný dôchodok. Dôchodcom, ktorí poberajú najnižšie dôchodky, preto štát k penzii vypláca aj sociálne dávky.

15.08.2011 06:30
dôchodok, penzia, dôchodca, penzista Foto:
Ilustračné foto
debata

Dôchodcovia môžu získať až štyri rôzne dávky. Okrem základnej dávky v hmotnej núdzi môžu získať aj príspevok na bývanie, na zdravotnú starostlivosť a ochranný príspevok. Tieto dávky sa však neposkytujú samostatne, ale sú súčasťou jednej dávky v hmotnej núdzi.

Základný predpoklad na získanie dávok v hmotnej núdzi v prípade dôchodcu je, že jeho príjem nesmie byť vyšší ako zákonom stanovené maximum. Tri štvrtiny jeho dôchodku by nemali prekročiť sumu všetkých dávok, ktoré môže dôchodca získať. V prípade samostatne žijúceho dôchodcu to znamená, že jeho dôchodok by nemal byť vyšší ako 241 eur.

Ak niekto dostáva dôchodok, ktorý je nižší, ako táto suma, neznamená to, že dostane dávky v maximálnej možnej výške. Štát mu doplatí len toľko peňazí, koľko mu chýba do toho, aby sa 75 percent jeho dôchodku rovnalo maximálnej výške dávok, ktoré sú vo výške 180,65 eura.

Vo výhode sú tí penzisti, ktorí odpracovali viac ako 25 rokov. Kým ľuďom, ktorí odpracovali maximálne 25 rokov, sa pri výpočte dávok berie ich dôchodok znížený o 25 percent, dôchodcom, ktorí odrobili viac rokov, sa príjem znižuje o ďalšie percento za každý odpracovaný rok. To znamená, že človeku, ktorý odrobil napríklad 35 rokov, sa jeho príjem pri výpočte sociálnych dávok zníži o 35 percent. V praxi tak človek, ktorý odpracoval viac rokov, bude môcť získať vyššie dávky od štátu ako človek, ktorý pracoval kratšie napriek tomu, že ich dôchodok je rovnaký.

Žiadosť o vyplatenie dávky je potrebné odovzdať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý žiadateľ prislúcha podľa svojho bydliska. Žiadosť by mala obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý pobyt a rodné číslo. V prípade, že o to úrad požiada, musí žiadateľ doplniť aj údaje o ľuďoch, ktorí sa spolu s ním posudzujú.

„Najčastejším dôvodom nepriznania dávky a príspevkov v hmotnej núdzi je výška príjmu spoločne posudzovaných osôb a majetok, ktorým si môžu riešiť svoju hmotnú núdzu,“ vraví hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Danica Lehocká. Dôchodca, ktorý by si totiž vedel zlepšiť svoju finančnú situáciu predajom či prenájmom svojho majetku, nemôže získať sociálne dávky, ani keď je jeho penzia veľmi nízka.

Čo treba splniť na získanie dávky v hmotnej núdzi

 • 1. Príjmy spoločne posudzovaných osôb nesmú presiahnuť zákonom stanovenú sumu.
 • 2. Človek v hmotnej núdzi si nedokáže zvýšiť príjem vlastným pričinením.
 • 3. Zo svojej zlej finančnej situácie sa nedokáže dostať ani za pomoci svojho majetku.
 • 4. Požiada o dávky v hmotnej núdzi.

Aké dávky môže dôchodca získať?

Základná dávka v hmotnej núdzi:

 • jednotlivec bez detí : 60,50 eura
 • jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi : 115,10 eura
 • dvojica bez detí: 105,20 eura
 • dvojica s jedným až štyrmi deťmi: 157,60 eura
 • jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi: 168,20 eura
 • dvojica s viac ako štyrmi deťmi: 212,30 eura

Navýšenia:

 • pre tehotnú ženu: +13,50 eura
 • pre dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku : + 17,20 eura

Ďalšie dávky:

 • Príspevok na zdravotnú starostlivosť: 2 eurá
 • Ochranný príspevok: 63,07 eura
 • Príspevok na bývanie: 55,08 eura pre jednotlivca, 89,20 eura pre viac osôb

Spolu pre jednotlivca bez detí: 180,65 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba