Kedy môžem odísť na predčasný dôchodok?

Najčastejšie otázky a odpovede k dôchodkom.

15.08.2011 09:42
kalendár, dátum, termín, schôdzka Foto:
Ilustračné foto
debata

Narodil som sa 9. septembra 1951, v súčasnosti som evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce. Kedy môžem požiadať o predčasný starobný dôchodok?

O predčasný starobný dôchodok možno požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, t. j. v konkrétnom prípade od 9. 9. 2011. Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o tento dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu.

Mám 61 rokov. Dňa 30. júna 2011 som ukončil zamestnanie. Do nového zamestnania som mal nastúpiť 15. 7. 2011, no nestalo sa tak. Môžem požiadať o predčasný starobný dôchodok spätne od 1. 7. 2011?

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Vzhľadom na to nie je možné o tento dôchodok požiadať spätne.

Zníži sa mi suma predčasného starobného dôchodku, ak ma zamestnávateľ prepustí zo zamestnania z organizačných dôvodov a od nasledujúceho dňa požiadam o predčasný starobný dôchodok a do dovŕšenia dôchodkového veku mi chýba jeden rok?

Ak poistenec požiada z akýchkoľvek dôvodov o predčasný starobný dôchodok, jeho suma sa zníži o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Odpovedala Jana Ďuriačová, riaditeľka komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba